Lưu trữ dữ & bảo mật dữ liệu

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Lưu trữ dữ & bảo mật dữ liệu da Mind Map: Lưu trữ dữ & bảo mật dữ liệu

1. Lưu trữ dữ liệu

1.1. Why?

1.1.1. Phần mềm hoặc phần cứng bị trục trặc

1.1.2. Hỏng dữ liệu

1.1.3. Các phần mềm hack độc hại & lừa đảo

1.1.4. Lỗi người dùng

1.2. How?

1.2.1. Sao lưu vào ổ cứng hoặc thẻ nhớ gắn ngoài

1.2.1.1. USB

1.2.1.2. Đĩa CD

1.2.1.3. Ổ cứng

1.2.2. Sao lưu trên Cloud

1.2.2.1. Google Drive

1.2.2.2. OneDrive

1.2.2.3. iCloud

2. Bảo mật dữ liệu

2.1. Các phần mềm độc hại

2.1.1. Khái niệm

2.1.1.1. Phần mềm không mong muốn được cài đặt trên hệ thống của bạn mà không được sự cho phép của bạn

2.1.2. Đặc điểm

2.1.2.1. Cài đặt phần mềm khi người dùng chưa đồng ý hay cài đặt những phần mềm có hại

2.1.3. Malwares

2.1.3.1. Virus

2.1.3.1.1. Kiểm soát các hoạt động của hệ thống và làm hỏng hoặc phá hủy dữ liệu

2.1.3.2. Worm

2.1.3.2.1. Tự sao chép, làm tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống

2.1.3.3. Trojan

2.1.3.3.1. Tin tặc truy cập từ xa vào hệ thống máy tính

2.1.3.4. Spyware

2.1.3.4.1. Thu thập thông tin cá nhân/riêng tư mà không có sự đồng ý hoặc hiểu biết của người dùng

2.1.3.5. Adware

2.1.3.5.1. Tự động hiển thị/tải xuống quảng cáo

2.2. How?

2.2.1. Tăng độ khó mật khẩu

2.2.1.1. Sử dụng ký tự đặc biệt

2.2.1.2. Bao gồm 🔢 và 🔡

2.2.1.2.1. Kết hợp chữ in hoa

2.2.2. Tường lửa

2.2.3. Mã hóa đối xứng

2.2.4. Lưu trữ dữ liệu tự động

2.2.5. Cài đặt phần mềm từ nguồn đáng tin cậy

2.2.5.1. Không sử dụng phần mềm Crack / Mod

2.2.5.2. Không sideload app

2.2.5.2.1. IPA

2.2.5.2.2. APK

3. Nguy cơ tiềm ẩn

3.1. Bị lừa đảo, dụ dỗ

3.2. Tiếp xúc với thông tin xấu

3.3. Hacker

3.4. Phần mềm độc hại

3.5. Nghiện Internet