30 למשגב

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
30 למשגב da Mind Map: 30 למשגב

1. Plan

1.1. Goals

1.1.1. Goal 1

1.1.2. Goal 2

1.2. Rules

1.2.1. Session Rule 1

1.2.2. Session Rule 2

1.3. Define Problems

1.4. Capture Ideas

1.5. Prioritize Ideas

1.6. Define Action Points

2. Problem

2.1. Problem 1

2.2. Problem 2

3. רעיונות

3.1. Idea 1

3.1.1. Sub Idea 1

3.1.2. Sub Idea 2

3.2. גוגל מפות

3.3. סיעור מוחין

3.4. טבע משגב

3.5. Idea 4

4. Prioritize Ideas

4.1. High Priority

4.2. Medium Priority

4.3. Low Priority

5. תיירות

5.1. לןחףךלח

5.1.1. ףלחלח

5.1.1.1. ףחף

5.1.1.2. ;KJH;KJ

5.1.1.2.1. ןטןטא

5.1.2. נחמש

5.2. אומנות

6. ‏‏תירות

6.1. מזון

6.2. ירח

6.3. ףךלח,ףךלח

6.4. ףךלח,ךלח

6.5. ,ךל,ךל

7. םופםו

8. חינוך

9. ערכים של דו קיום וסובלנות בין תרבותית

10. טבע

10.1. פארקים

10.2. מים

10.3. יערות

10.4. בעלי חיים

10.4.1. ציפורים

10.4.1.1. תצפית

11. 30 למשגב