Vand (Alfred, Mathilde og Michelle)

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Vand (Alfred, Mathilde og Michelle) da Mind Map: Vand (Alfred, Mathilde og Michelle)

1. Vands egenskaber

1.1. Tilstandsformer

1.2. Gas

1.3. Flydende

1.4. Fast

2. Spildevand

3. Grundvand

3.1. Tager 40 - 50 at sive gennem jorden

4. Drikkevand

5. Saltvand

6. Kemisk formel - h2o

7. Kogepunkt - 100 grader

8. Frysepunkt - 0 grader

9. Vand i kroppen

10. Undergrundsvand

11. Danskvand

12. Vandværk

12.1. Henter grundvand op

13. Kildevand

14. Vandmolekylet består af to hydrogenmolekyler og en oxygen molekyle...