PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) da Mind Map: PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

1. Prinsip Perkhidmatan PRS

1.1. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, jantina, kedudukan, perlakuan dan fizikal.

1.2. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS .

2. Pengenalan

2.1. Murid yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling

2.2. berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya.

2.3. PRS tidak berfungsi untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah rakan-rakan tetapi menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain,

3. Misi PRS

3.1. Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya.

4. Falsafah PRS

4.1. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS .

4.2. iBersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, jantina, kedudukan, perlakuan dan fizikal.

5. "Bantu Diri Sendiri, Untuk Bantu orang lain"

5.1. PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, perlakuan, perhubungan, kemahiran, kreativiti dan keimanan supaya berupaya untuk membantu orang lain.

6. Visi PRS

6.1. Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti.