Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
PADEŽI da Mind Map: PADEŽI

1. Nominativ

1.1. -Tko? (živo)

1.2. Što?(neživo)

1.3. -Prvi je padež po redu

1.4. Kratica:N

1.5. -Vršitelj radnje

1.6. - Pomoćna riječ: postoji

1.7. - Nema prijedloge i nezavisan je padež

1.8. - Provodi se glasovna promjena u kojoj se k,g,h ispred nastavka i zamjenjuju suglasnicima c,z,s

1.9. - Ormar je prazan

2. Genitiv

2.1. - Koga? (živo) Čega (neživo)

2.2. -Drugi je padež po redu

2.3. -Kratica: G

2.4. Pomoćna riječ: nema

2.5. -G=A za živa bića muškog roda

2.6. - Može biti s i bez prijedloga(od,do,pokraj,bez)

2.7. -Napravili smo snjegovića

3. Dativ

3.1. -Komu? (živo) Čemu? (neživo)

3.2. - Treći je padež po redu

3.3. - Kratica:D

3.4. -Može biti bez i s prijedlozima:unatoč,nasuprot,usprkos

3.5. - Pomoćna riječ:idem,prilazim

3.6. - Cilj,namjena

3.7. - Može biti s i bez prijedlozima: unatoč,nasuprot,usprkos,k

3.8. -Dativ i lokativ imaju jednak oblik pa jih najčešće razlikujemo po prijedlozima

3.9. Leptiru se smočilo krilo.

4. Akuzativ

4.1. - Koga što(živo) Čemu (neživo)

4.2. - Četvrti je padež po redu

4.3. - Kratica: A

4.4. - Predmet radnje

4.5. - Pomoćna riječ: volim

4.6. - Akuzativ može biti bez prijedloga i s prijedlozima:uz,kroz,niz,na,u,pod,nad

4.7. Psa boli šapa.

5. Vokativ

5.1. - Ne odgovara na padežna pitanja,nego se upotrebljava uz usklike: Oj! Ej!

5.2. - Peti je padež po redu

5.3. Kratica: V

5.4. -Nezavisan je padež i nijedio rečenice

5.5. - Odvaja se zarezom

5.6. -Kada je vokativ samostalna rečenica iza njega se piše uskličnik

5.7. - Nepčanik=kvačica,točkica,crtica

5.8. Oj! Ej! maco.

6. Lokativ

6.1. -O komu? (živo) Čemu? (neživo)

6.2. - Šesti je padež po redu

6.3. - Kratica:L

6.4. - Pomoćna riječ: govorim

6.5. Uvijek se upotrebljava uz jedan od prijedloga:u ,na,o,po,pri

6.6. - Dativ i lokativ imaju jednak oblik pa ih najčešće razlikujemo prema prijedlozima

6.7. Razgovarali smo o školi.

7. Instrumental

7.1. - S kim? (živo) čim? (neživo)

7.2. - Sedmi je padež po redu

7.3. Kratica: I

7.4. - Pomoćna riječ: putujem,igram se

7.5. - Značenje: društvo ili sredstvo

7.6. - Suglasnici: t,d,l,n,+ suglasnik j =>ć,đ,lj,nj=> jotacija

7.7. -nastavci za m. r. jd:om,em,u,ju,i ( kada završavaju na suglasnik)

7.8. - Nastavci za m.r.jd:om,u,ju,i ( kada završavaju na suglasnik)

7.9. - Pod stolom su cipele.