KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN DI MALAYSIA

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN DI MALAYSIA da Mind Map: KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN DI MALAYSIA

1. mengukuhkan perpaduan antara rakyat

2. berperanan dalam mengekalkan hak istimewa golongan bumiputera, Sabah dan Sarawak

3. menjamin perkembangan ekonomi negara

4. memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan telus

5. menjamin kestabilan negara

6. jaminan taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara

7. membantu menjamin kecekapan, kejujuran dan kelicinan pentadbiran

8. menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat