Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
voorstel da Mind Map: voorstel

1. methode

1.1. dataverzameling kwalitatief

1.1.1. observatie-onderzoek

1.1.2. interview

1.1.2.1. topics

1.1.2.1.1. (semi)gestructureerd

1.1.3. gevalsstudie

1.1.4. verantwoording

1.1.4.1. validiteit

1.1.4.2. betrouwbaarheid

1.1.4.3. generaliseerbaarheid

1.2. dataverzameling kwantitatief

1.2.1. survey-onderzoek

1.2.1.1. vragenlijst / meetinstrument

1.2.1.1.1. uitzetten

1.2.2. experimenteel onderzoek

1.2.3. verantwoording

1.2.3.1. validiteit

1.2.3.2. betrouwbaarheid

1.2.3.3. generaliseerbaarheid

1.3. populatie

1.4. steekproef

1.4.1. select

1.4.2. a-select

1.5. onderzoekspopulatie

1.6. data-analyse

1.6.1. exploreren

1.6.1.1. specificeren

1.6.1.1.1. reduceren

2. planning

3. theoretisch kader

3.1. literatuuronderzoek

3.1.1. topics

3.1.2. vragenlijst

3.1.3. meetinstrument

3.1.4. standaard

4. praktijkprobleem

4.1. context

4.2. actualiteit

5. doelstelling

6. onderzoeksvraag

7. onderzoeksethiek en wetgeving