PROCES PROJEKTOWY

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
PROCES PROJEKTOWY da Mind Map: PROCES PROJEKTOWY

1. UMOWA

1.1. INWESTOR

1.2. PODWYKONAWCY

2. REALIZACJA

3. ANALIZA

3.1. INWESTOR

3.1.1. BIP/PRZETARG

3.1.2. PRYWATNY

3.1.2.1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE - TOŻSAMOŚĆ AP

3.1.2.1.1. STANDARD

3.1.2.2. WIZERUNEK

3.1.2.2.1. PORTFOLIO

3.1.2.2.2. MARKETING

3.1.2.2.3. SPRZEDAŻ

3.1.3. ZASADY WSPÓŁPRACY

3.1.3.1. BRIEF - DOKUMENT PRZEDSTAWIENIE POLITYKI PRACY STANDARD PRACY ZAKRESY KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

3.1.3.1.1. GRATIS

3.1.3.1.2. PŁATNE

3.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.2.1. 1.

3.2.1.1. TEMAT - PIERWSZY KONTAKT

3.2.1.1.1. TYP

3.2.1.1.2. WIELKOŚĆ

3.2.1.1.3. ZŁOŻONOŚĆ

3.2.1.1.4. BUDŻET

3.2.2. 2.

3.2.2.1. MAIL Z PYTANIAMI

3.2.2.1.1. STANDARD

3.2.3. 3.

3.2.3.1. SPOTKANIE

3.2.3.1.1. DOPRECYZOWANIE

3.2.4. SZYBKOŚĆ BUDOWY

3.2.5. 4.

3.2.5.1. ANALIZA WARUNKÓW INWESTYCJI

3.2.5.1.1. DZIAŁKA

3.2.5.1.2. WARUNKI ZABUDOWY

3.2.5.1.3. OBIEKT

3.2.6. ZAGROŻENIA

3.2.6.1. URZĄD

3.2.6.2. PRZYSZŁE PLANY INWESTYCYJNE

4. PROJEKT

4.1. POGŁĘBIONA ANALIZA

4.1.1. WARUNKI ZABUDOWY

4.1.1.1. DZIAŁKA

4.1.1.1.1. LOKALIZACJA

4.1.1.1.2. WIELKOŚĆ

4.1.1.1.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU

4.1.1.1.4. GEOLOGIA

4.1.1.1.5. MEDIA

4.1.1.1.6. DROGI

4.1.1.1.7. KONTEKST

4.1.1.1.8. P-POŻ

4.1.1.2. PARAMETRY ARCH-URB

4.1.1.3. UZGODNIENIA

4.1.1.4. P-POŻ

4.1.2. DZIAŁKA

4.1.2.1. MAPA ZASADNICZA

4.1.2.1.1. 2xA3

4.1.2.2. WARUNKI ZABUDOWY

4.1.2.3. WYWIAD

4.1.2.3.1. INWESTOR

4.1.2.3.2. GINB - POZWOLENIA NA BUDOWĘ

4.1.2.4. WIZJA LOKALNA

4.1.2.4.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU

4.1.2.4.2. KOMUNIKACJA

4.1.2.4.3. STAN ISTNIEJĄCY + SĄSIAD

4.1.3. OBIEKT

4.1.3.1. POWIERZCHNIA

4.1.3.2. FUNKCJA

4.1.3.2.1. WYTYCZNE

4.1.3.2.2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

4.1.3.3. KONSULTACJE

4.1.3.3.1. KONSTRUKCYJNE

4.1.3.3.2. INSTALACYJNE - STANDARD ENERGETYCZNY

4.1.3.3.3. TECHNOLOGICZNE

4.1.3.3.4. BUDOWLANE

4.1.3.4. P-POŻ

4.1.4. STOP

4.1.4.1. URZĄD

4.1.4.1.1. KIEROWNIK

4.1.4.1.2. UMÓWIĆ SPOTKANIE

4.2. KONCEPCJA

4.2.1. ARCHITEKTONICZNA

4.2.1.1. STOP

4.2.1.1.1. NARADA Z INWESTOREM

4.2.1.1.2. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE - WERYFIKACJA

4.2.1.1.3. KLUCZOWE WYTYCZNE PROJEKTOWE

4.2.1.2. PROJEKTOWANIE

4.2.1.2.1. . .

4.2.1.2.2. FUNKCJA

4.2.1.2.3. . .

4.2.1.2.4. . .

4.2.1.3. STOP

4.2.1.3.1. KLUCZOWE WYTYCZNE PROJEKTOWE - WERYFIKACJA

4.2.1.4. NARADA Z INWESTOREM

4.2.1.4.1. PREZENTACJA ROBOCZA

4.2.1.5. PRZEKAZANIE KONCEPCJI

4.2.1.5.1. WERSJA ELEKTRONICZNA

4.2.1.5.2. ZATWIERDZENIE

4.2.1.5.3. WERSJA PAPIEROWA

4.2.1.5.4. PROTOKÓŁ ODBIORU

4.3. BUDOWLANY

4.3.1. WARUNKI

4.3.1.1. STANDARD

4.3.1.2. MEDIA

4.3.1.2.1. AP

4.3.1.2.2. BRANŻE

4.3.1.3. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

4.3.1.3.1. ZAKRES

4.3.1.3.2. WARSTWICE

4.3.1.3.3. MPZP

4.3.1.3.4. DOSZCZEGÓŁOWIENIE

4.3.1.4. GEOLOGIA

4.3.1.4.1. ODKRYWKI

4.3.2. PROJEKTOWANIE

4.3.2.1. SPRAWDZENIE WEWNĘTRZNE

4.3.2.1.1. KOREKTA NA ŻĄDANIE

4.3.2.1.2. ZAKRES

4.3.2.1.3. CHECKLISTA

4.3.2.2. PROJEKTOWANIE BRANŻE

4.3.2.2.1. KONSTRUKCJA

4.3.2.2.2. INSTALACJE

4.3.2.2.3. BUDYNEK

4.3.2.2.4. ZAGOSPODAROWANIE

4.3.2.3. STANDARD PODKŁADÓW

4.3.2.3.1. ARKUSZ

4.3.2.3.2. STOP

4.3.2.3.3. OPIS

4.3.2.4. PROJEKTOWANIE AP

4.3.2.4.1. ZAGOSPODAROWANIE

4.3.2.4.2. BUDYNEK

4.3.2.5. UZGODNIENIA

4.3.2.5.1. MIĘDZYBRANŻOWE

4.3.2.5.2. INWESTOR

4.3.2.5.3. DOSTAWCY

4.3.3. PRZEKAZANIE DO URZĘDU

4.3.3.1. SPRAWDZENIE ZEWNĘTRZNE

4.3.3.2. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI

4.3.3.2.1. CHECKLISTA

4.3.3.3. DRUK

4.3.3.4. UZGODNIENIA

4.3.3.4.1. RZECZOZNAWCY

4.3.3.4.2. PROJEKTANCI

4.3.4. DECYZJA

4.4. WYKONAWCZY

4.4.1. STOP

4.4.1.1. KLUCZOWE WYTYCZNE PROJEKTOWE - WERYFIKACJA

4.4.1.2. PROJEKTOWANIE BRANŻE

4.4.1.2.1. PRZEKAZANIE PODKŁADÓW

4.4.1.2.2. UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE BEZ UDZIAŁU AP

4.4.1.3. PROJEKTOWANIE AP

4.4.1.3.1. KLUCZOWE DZIAŁANIA

4.4.1.4. UZGODNIENIA

4.4.1.4.1. MIĘDZYBRANŻOWE

4.4.1.4.2. INWESTOR

4.4.1.4.3. DOSTAWCY

4.4.1.5. ZAGROŻENIA

4.4.1.5.1. NADOPRACOWANIE PROJEKTU

4.4.1.5.2. ZMIANY

4.4.1.5.3. PPOŻ

4.4.1.5.4. SANITARNE

4.4.1.5.5. INWESTOR

5. OFERTA

5.1. DZIAŁANIA

5.1.1. PODSTAWOWE

5.1.1.1. DOKUMENTACJA

5.1.1.1.1. PFU

5.1.1.1.2. PROJEKTY

5.1.2. DODATKOWE

5.1.2.1. OPRACOWANIA

5.1.2.1.1. INWENTARYZACJA

5.1.2.1.2. KOSZTORYSY

5.1.2.1.3. GEOLOGICZNE

5.1.2.1.4. GEODEZYJNE

5.1.2.1.5. TECHNOLOGICZNE

5.1.2.1.6. ŚRODOWISKOWE

5.1.2.1.7. KONSERWATORSKIE

5.1.2.1.8. EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNE

5.1.2.1.9. OPERAT GEODEZYJNY

5.1.2.2. NADZÓR

5.1.2.2.1. !

5.1.2.3. DOFINANSOWANIA

5.1.2.3.1. !

5.1.2.4. ANALIZY

5.1.2.4.1. FINANSOWA

5.1.2.4.2. ENERGETYCZNA

5.1.2.4.3. TECHNOLOGICZNA

5.1.2.4.4. URBANISTYCZNA

5.1.2.5. CERTYFIKACJA

5.1.2.5.1. PHI

5.1.2.5.2. BREEAM

5.1.2.5.3. LEED

5.1.2.6. PREZENTACJA

5.1.2.6.1. WIZUALIZACJE FOTOREALISTYCZNE

5.1.2.6.2. ANIMACJE

5.1.2.6.3. POWER POINT

5.1.2.6.4. PLANSZE

5.1.2.6.5. KATALOG MIESZKAŃ

5.1.2.7. DOKUMENTACJA

5.1.2.7.1. WNĘTRZA

5.1.2.7.2. KARTY POMIESZCZEŃ

5.2. TERMINY

5.2.1. ZAGROŻENIA

5.2.1.1. WCHODZI PLAN MIEJSCOWY

5.2.1.2. UZGODNIENIA

5.2.1.3. DOFINANSOWANIA

5.2.1.4. KOORDYNACJA

5.2.1.5. DODATKOWE

5.2.1.5.1. KOSZTY

5.2.1.5.2. CZAS

5.2.2. KOŃCOWY

5.2.2.1. STANDARDOWY

5.2.2.2. EKSPRES

5.2.3. POŚREDNIE

5.2.3.1. KONCEPCJA

5.2.3.2. BUDOWLANY

5.2.3.2.1. PRZEKAZANIE PROJEKTU

5.2.3.2.2. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

5.2.3.2.3. UZYSKANIE POZWOLENIA

5.2.3.3. WYKONAWCZY

5.3. FINANSE

5.3.1. ZAGROŻENIA

5.3.1.1. KARY UMOWNE

5.3.1.2. EKSPRES

5.3.1.3. ZALICZKA/ZADATEK

5.3.2. CAŁOŚCIOWE

5.3.2.1. CZĘŚCIOWE

5.3.2.1.1. ZALICZKA - 5%

5.3.2.1.2. KONCEPCJA - 10%

5.3.2.1.3. BUDOWLANY - 45%

5.3.2.1.4. WYKONAWCZY - 40%

5.3.2.2. DODATKOWE

5.4. ZASOBY

5.4.1. ARCHITEKTURA

5.4.1.1. AP

5.4.1.2. ZEWNĘTRZNE

5.4.2. ZEWNĘTRZNE

5.4.2.1. BRANŻE

5.4.2.1.1. ZEWNĘTRZNE

5.4.2.1.2. WEWNĘTRZNE

5.4.2.2. KOSZTORYSANT

5.4.2.2.1. JEDEN

5.4.2.2.2. KILKU

5.4.2.3. RZECZOZNAWCY

5.4.2.3.1. PPOŻ

5.4.2.3.2. SANEPID

5.4.2.3.3. ŚRODOWISKOWY

5.4.2.3.4. KONSERWATORSKI

5.4.2.3.5. WODNOPRAWNY

5.4.2.4. GEOLOG

5.4.2.5. GEODETA

5.4.2.6. TECHNOLODZY

5.5. OFERTA

5.5.1. TREŚĆ

5.5.1.1. ZŁOŻONOŚĆ PROCESU

5.5.1.2. WARTOŚĆ DODANA

5.5.1.2.1. PASYWNOŚĆ

5.5.1.2.2. JAKOŚĆ

5.5.2. FORMA

5.5.3. NEGOCJACJE

5.5.3.1. FINANSE

5.5.3.2. ZAKRES PRAC

5.5.3.3. TERMIN

5.5.3.4. WARTOŚĆ DODANA

5.5.3.5. ZAGROŻENIA

6. EKSPLOATACJA