Educaţia tehnologică

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Educaţia tehnologică da Mind Map: Educaţia tehnologică

1. activitatea de formare a personalităţii, proiectată şi realizată prin valorile ştiinţei aplicate în toate domeniile vieţii.

2. Factorii necesităţii acesteia :

2.1. Nevoia de a cunoaşte tehnica şi produsele tehnologice

2.2. Necesitatea orientării în câmpul profesiunilor

2.3. Obţinerea unei autonomii pragmatice

2.4. Imprimarea unei dimensiuni practice tuturor încorporărilor ştiinţifice,teoretice

2.5. Propensarea activităţilor practice ca stimulatoare a inovaţiilor de ordin tehnic şi tehnologic

2.6. Mutaţiile tehnice şi tehnologice contemporane

3. Argumentele necesităţii realizării acesteia :

3.1. Argumentul ontic

3.1.1. Stilul de viaţă al omului contemporan se afirmă în raport cu tehnica şi valorile tehnologiei

3.2. Argumentul de ordin etic

3.2.1. Educaţia tehnologică este necesară pentru dezvoltarea conştiinţei progresului tehnic din perspectivă umanistă pentru a preveni consecinnţele aplicării premature a rezultatelor cercetărilor tehnologice

3.3. Argumentul de natură intelectuală

3.3.1. A fi format din punct de vedere intelectual prevede asumarea unei culturi tehnologice şi stăpânirea unor capacităţi de natură tehnică

3.4. Argument de ordin pragmatic

3.4.1. Şcoala îşi asumă responsabilităţi atât pentru orientarea profesională, cât şi pentru evoluţiile în lumea profesiunilor, generate de progresele ştiinţifice

4. Obiectivele pedagogice

4.1. Obiectivul general

4.1.1. presupune formarea conştiinţei tehnologice a personalităţii, care angajează un ansamblu de cunoştinţe, capacităţi,atitudini

4.2. Obiectivele specifice :

4.2.1. Dezvoltarea conştiinţei tehnologice teoretice

4.2.2. Dezvoltarea conştiinţei tehnologice practice

4.3. Obiectivele concrete

4.3.1. Reies din operaţionalizarea obiectivelor specifice, realizabile în cadrul unor activităţi educative, organizate formal sau nonformal, în diferite domenii de aplicare a ştiinţei, sectoarele şi ramurile producţiei materiale şi spirituale.

5. Conţinuturile specifice acesteia

5.1. Corespund acestor obiective realizabile prin toate ştiinţele şi discplinele ştiinţifice studiate în cadrul procesului de învăţământ.

6. Metodologia specifică acesteia

6.1. Metode şi tehnici specifice

6.1.1. Metode şi tehnici de cunoaştere a personalităţii elevului

6.1.1.1. Observarea

6.1.1.2. Analiza produselor activităţii

6.1.1.3. Convorbirea

6.1.1.4. Chestionarul

6.1.1.5. Biografia

6.1.1.6. Autobiografia

6.1.1.7. Autocaracterizarea

6.1.2. Metode şi tehnici de investigare a grupurilor şcolare

6.1.2.1. Aprecierea obiectivă

6.1.2.2. Testul sociometric

6.1.3. Metode şi tehnici de educare a elevului în vederea alegerii carierei

6.1.3.1. Metode didactice

6.1.4. Metode şi tehnici de informare şcolară şi profesională

6.1.4.1. Conferinţe

6.1.4.2. Cursuri

6.1.4.3. Consultaţii

6.1.4.4. Vizite

6.1.4.5. Expoziţii

6.1.4.6. Monografii

6.1.5. Metode şi tehnici de consiliere în perspectiva sfatului final de orientare şcolară, profesională şi socială

6.1.5.1. Corelaţia dintre rezultatele şcolare

6.1.5.2. Aptitudinile generale şi speciale

6.1.5.3. Motivaţiile interne şi externe

6.1.5.4. Cerinţele socioprofesionale

6.1.5.4.1. La nivel local

6.1.5.4.2. La nivel teritorial

6.1.5.4.3. La nivel naţional

6.1.5.4.4. Pe termen scurt

6.1.5.4.5. Pe termen mediu

6.1.5.4.6. Pe termen lung

6.1.5.5. Corelaţia dintre opţiunile elevului şi ale familliei şi potenţialul psihopedagogic al elevului

7. Principiile educaţiei tehnologice

7.1. Principii generale

7.1.1. Principiul corespondenţei pedagogice dintre conştiinţa tehnologică teoretică şi conştiinţa tehnologică practică

7.1.2. Principiul valorificării resurselor şi a disponibilităţilor tehnologice pozitive ale personalităţii umane în vederea orientării şi integrării şcolare,profesionale şi sociale optime

7.1.3. Principiul valorificării în plan tehnologic a tuturor formelor de educaţie,instruire

7.1.4. Principiul diferenţierii educaţiei tehnologice în funcţie de determinările sale ..

7.1.4.1. Particulare

7.1.4.1.1. Vârstă

7.1.4.1.2. Treaptă şcolară

7.1.4.1.3. Domeniu socioprofesional

7.1.4.1.4. Context educaţional

7.1.4.2. Individuale

7.1.4.2.1. Structura aptitudinală a fiecărei personalităţi

7.1.4.2.2. Structura atitudinală a fiecărei personalităţi

8. Concluzie

8.1. Alături de educaţia intelectuală, educaţia tehnologică asigură o bază superioară pentru o educaţie profesională de valoare.