Verschilheid binnen de schollen

Bilal / Verschilheid binnen de schollen

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Verschilheid binnen de schollen da Mind Map: Verschilheid binnen de schollen

1. Mijn visie

1.1. Adaptief onderwijs moet de toekomst van het onderwijs zijn. Want hij gaat vanuit dat de leerling centraal staat en dat de leerling gaat zelf op zoeken en leren om zijn eigen gestelde doelen te halen. Dat betekent ook dat de leerling meer gemotiveerd en geïnteresseerd in de leerproces is.

2. Differentiatie

2.1. Beschrijving

2.1.1. Differentiëren is het bewust, doelgericht aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd of leerstrof binnen een klas, op basis van ondere andere hun prestatie en leerstylen.

2.2. Kenmerken

2.2.1. Gaat uit van dat de hele groep dezelfde leerdoelen hebben.

2.2.2. De verschillen zitten in de instructie, de begeleiding en verwerken van de oefeningen.

2.2.3. Autonomie speelt een grote rol in differentiatie.

2.3. Mijn visie

2.3.1. Mijn visie is: Als elke leerling in de klas op zijn eigen tempo kan leren, en op zijn eigen manier binnen zijn of haar leerstyle past. dan zou dat ideaal zijn. Waarom en een verband leggen met de theorie.

3. Culturele verschillen

3.1. Beschrijving

3.1.1. Cultuur is het geheel van waarden en normen die een leidraad vormen voor het denken en handelen. Dus Culturele verschillen: Zijn de verschillen in normen en waarden tussen verschillende groepen van mensen.

3.2. Kenmerken

3.2.1. BIj cultureleverschillen zijn er bepaalde beeldvormingen bij elke bevolkingsgroep. Want het brein heeft de neiging om waarnemingen in hokjes op te slaan. bijvoorbeeld: alle appels zijn appels, toch zit er een verschill tussen elke twee appels. Dat wordt Stereotype genoemd.

3.2.2. De leerlingbegeleiding krijgt vorm in de pedagogische driehoek: leerling, ouders en de school.

3.2.3. Straat cultuur speelt soms ook een grote rol bij het vorm geven van de cultuur bij de leerlingen.

3.3. Mijn visie

3.3.1. Tegenwoordig heb je meestal verschillende culturen binnen de klas, daarom is het belangrijk om rekening daarmee te houden. Dat betekent dat de leraar ook de leerlingen helpt elkaar goed te leren kennen en te respecteren.

4. Passend onderwijs

4.1. Beschrijving

4.1.1. Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. De scholen beiden extra hulp en begeleiding aan kinderen met leer- of gedrag- problemen.

4.2. Kenmerken

4.2.1. De bedoeling van passend onderwijs is dat alle leerlingen een plek op een school kunnen vinden en niet thuis blijven.

4.2.2. Bij passend onderwijs hoort kleine aantal leerlingen per klas. Zodat de leerlingen meer aandacht en begeleiding kunnen krijgen.

4.2.3. Elke Rigeo in Nederlands heeft een samenwerking verband. Alle leerlingen uit de regio worden verzaalmd op bepaalde schollen, waarop ze extra hulp en begeleiden krijgen.

4.2.4. Alle scholen in Nederlands moeten een zorgcoördinatorhebben. Deze zorgcoördinator bepalt of een leerling die extra begeleiding nodig heeft.

4.3. Mijn visie

4.3.1. Passend onderwijs is een oplossing voor veel kinderen die extra hulp nodig hebben om vooruit te kunnen. Als deze kinderen zijn kans niet op school krijgen, dan moeten ze in de toekomst de maatschappij zonder voorbereiding in. Dat leukt hun meestal niet en dat leukt ze meestal niet. Daarom is passend onderwijs tot mijn mening een van de belangrijkste delen van het onderwijs.

5. Adaptief onderwijs

5.1. Beschrijving

5.1.1. Adaptief onderwijs is het doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen in dezelfde leergroep” (Blok & Breetvelt, 2002) Dus de school gaat de stof aanpassen zodat de stof de leerlingen motiveert.

5.2. Kenmerken

5.2.1. Elke leerling krijgt zijn eigen doelen en hij mag vooruit in zijn sterke vakken.

5.2.2. zelfverantwoordelijkheid van de leerling staat centraal. Dat betekent dat de leerling is veratnwoordelijk voor zijn aanwezigheid, de stof leren, plannen en eventueel de toets halen.

5.2.3. De leerlingen begeliding staat hier ook centraal. De leerlingen moeten altijd de kans krijgen om terecht bij iemand te kunnen als ze vragen of hulp nodig hebben.

6. Berben,M en van Teeseling,M. (2014). Differentiëren is te leren!. Amesfoort. Nederlands:CPS

7. Geerts, W., & van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren. Amesterdam: Coutinho Uitgeverij.

8. rijksoverheid. (geen datum). graadpleegd op 10 September 2019. PassendOnderwijs? Passend onderwijs

9. Kooiman, M. C., Hofman, R. H., Doolaard, S., & Guldemon, H. (2005). Adaptief onderwijs in scholen voor speciaal basisonderwijs (1ste editie). Geraadpleegd van https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/12/Adaptief-onderwijs-in-scholen-voor-SBO.pdf