Механічна робота та енергія

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Механічна робота та енергія da Mind Map: Механічна робота та енергія

1. Механічна енергія E, або W (1 дж)

1.1. Потенціальна енергія Ep=mgh Ep=kx2/2

1.2. Кінетична енергія Ek=mv2/2

2. Механічна робота A=Fl, (1дж)

2.1. Потужність N=A/t (1 Вт) N=F×v

2.2. Прості механізми

2.2.1. Похила площина n=mgh/Fl

2.2.1.1. 1. гвинт

2.2.1.2. 2. клин

2.2.2. Блоки

2.2.2.1. 1. Нерухомий F1=F2 виграшу у силі не дає, змінює напрям дії сили

2.2.2.2. 2. Рухомий F1=F2/2 дає виграш у силі в 2 рази

2.2.3. Важіль F1/F2=d2/d1 M=Fd

2.2.4. Коефіцієнт корисної дії n = Aкорисна/Aповна×100%

3. Закон збереження Ek0+Ep0=Ek+Ep