Opintojaksoprojekti

AOKK/SOMPA/Testi

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Opintojaksoprojekti da Mind Map: Opintojaksoprojekti

1. Tiedottaminen

1.1. Facebook

1.2. Blogger

2. Työskentely

2.1. Google Docs

2.2. Mindmeister

2.2.1. TEHTÄVÄ 1.1C => Projektin ideointi ja suunnittelu

2.2.1.1. Tavoitteet

2.2.1.1.1. Oppia projektinhallintaa

2.2.1.1.2. Soveltaa opittua teoriaa

2.2.1.1.3. Projektin tavoitteet

2.2.1.2. Etapit

2.2.1.2.1. Ryhmäytyminen

2.2.1.2.2. Projektisuunnitelma

2.2.1.2.3. Väliraportointi

2.2.1.2.4. Loppuraportointi

2.2.1.2.5. Tulosten luovutus

2.2.1.3. IDEAT

2.2.1.3.1. Suunnittelu

2.2.1.3.2. Työvaiheet

2.2.1.3.3. Aivoriihet

2.2.1.3.4. Jatkokehitys

2.3. Wikispaces

3. Raportointi

3.1. Google Docs

3.2. Wikispaces

4. New node