Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Medeltidsmuseet da Mind Map: Medeltidsmuseet

1. Stockholm

1.1. ca 7500 invånare

1.2. handelsstad

1.3. ligger på en ö

1.4. trähus

1.5. från 1200-talet

1.5.1. kyrka

1.5.2. kloster

1.5.2.1. sjukvård

1.5.2.2. fattigvård

1.5.3. torg

1.5.4. slottet

1.6. Helgeanshuset

1.6.1. för fattiga och sjuka

1.7. ålder på invånarna ca 40 år

2. Stånden

2.1. adeln

2.2. prästerna

2.3. bönderna

2.4. borgarna

2.4.1. bodde och styrde i staden

3. Brott och straff

3.1. stöld

3.1.1. 1) böter vanligast

3.1.2. 2) återfall bli av med kroppsdel

3.1.3. 3) tredje gången dödsstraff

3.1.3.1. kvinnor

3.1.3.1.1. levande begravd

3.1.3.1.2. halshuggen

3.1.3.2. män

3.1.3.2.1. hängda

3.2. äktenskapsbrott/hor

3.2.1. kvinnan: bära stadens stenar, 26 kg

3.2.2. mannen: vanligast böter

3.2.3. mannen: peniskoppel

3.3. sitta vid pålen

3.4. gatlopp

4. Barn

4.1. vuxen vid 15 år

4.2. började arbeta vid 11 år

4.3. lekar

4.3.1. gatlopp

4.3.2. hoppa bock

4.3.3. dragkamp

4.3.4. käpphäst

4.3.5. spela kula

5. Sjukdomar

5.1. pesten / digerdöden

5.1.1. hostade blod

5.1.2. inga läkemedel

6. Försvar

6.1. Muren

6.1.1. 6 m hög 3 m bred

6.1.2. 600 år

6.1.3. kanoner i muren samt plats för bågskyttar

6.1.4. den sista av flera murar

6.1.5. skyddade slottet och staden

6.1.6. stora stenblock och tegel

6.2. Pålverk i vattnet utanför

6.2.1. mot fiendeskepp

7. Markhöjning

7.1. Skräp

7.1.1. Stockholms stränder fylldes ut med skräp.

7.1.1.1. Leder nu till att husen inte står stadigt längre.

7.2. 4-5 m högre nu

7.3. inlandsisen tryckte ner landet

7.3.1. pågår fortfarande

7.4. hittar rester från tidigare århundraden

7.4.1. förbjudet att kasta skräp under 1600-talet

7.4.2. senaste århundradet - keramik

8. Hantverk

8.1. Skrå

8.1.1. olika skrå för olika hantverkare

8.1.2. tog hand om medlemmarna och deras familjer

9. Kläder och hushåll

9.1. kläder

9.1.1. ull

9.1.2. skinn

9.1.3. päls

9.2. kvinnan

9.2.1. skötte hushållet

9.2.2. kunde få 18 barn

9.2.3. lagrade mat för ett år

9.2.4. bryggde öl

9.3. mannen

9.3.1. arbetade utanför hemmet

9.3.1.1. hantverkare

9.3.1.2. handelsman

9.3.1.3. soldat

9.3.1.4. mm.