Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Hekse da Mind Map: Hekse

1. Middelalderen

1.1. I den tidlige middelalder afviste den kristne kirke, at der fandtes hekse

1.2. Senere hen knyttedes tanken om pagten med djævelen, hekse og magi tættere sammen.

1.3. I senmiddelalderen blev heksejagten indledt.

2. Rennæsancen

2.1. Danmark år 1617 - Ny straffelov om dødsstraf hvis man dyrkede det overnaturlige

2.2. Straffet for at være i ledtog med djævlen

2.3. Start på heksejagten i Danmark

2.3.1. Kostede 1000+ livet (i løbet af 1600)

3. I dag

3.1. I Danmark og Tyskland lyder beretningen, at heksene flyver til Bloksbjerg natten før d. 1 Maj

3.2. I dag ses de mere som eventyrlige væsner

3.3. Vi brænder dem ved sct. Hans (for spas)

3.4. Heksehistorier bliver filmatiseret i dag.

4. Universelle forståelser

4.1. Gode Hekse

4.1.1. Naturens læger

4.1.2. Udfører hvid magi

4.2. Onde Hekse

4.2.1. I ledtog med Djævlen

4.2.2. Udfører sort magi

4.2.3. Seksuelt aktive og farlige

4.2.4. Hekse spiser børn

4.2.5. Hekses vorter er en markering af at være i ledtog med djævlen. Disse markeringer kan også komme i form af ar, modermærker og større antal brystvorter

5. Tortur førte til falske tilståelser

5.1. Spise småbørn

5.2. Slået kvæg ihjel med gift

5.3. Have deltaget i ugudelige, natlige fester: Heksesabbat. Her har de bl.a. kysset djævlens numse

6. Retsproceduren i heksesager

6.1. Den skadeslidte rejste sagen

6.2. Nævningene skulle være neutrale, men var typisk den anklagedes nabo

6.3. Sagsøgeren havde ansvaret for at fremskaffe beviser.

6.3.1. Vidner, der kunne bekræfte, hvordan den formodede heks havde opført sig.

6.3.2. "Konkrete beviser" = Heksefrembragte skader. Fx opkast af unaturligt sort galde.

6.3.3. Et hekserygte blev også set som et bevis

6.4. Sagsøgeren skulle sørge for den tiltaltes bevogtning, kost og logi under retsagen

6.5. Den sagsøgtes forsvar bestod af fremførelse af tingsvidner. Hvis "heksen" kunne anskaffe 12-24 dannemænd til at vidne for sig, så stod hans/hendes sag godt.

6.6. Retfærdig? Man troede jo, at hekse var farlige. Derfor er det klart, at man var hård imod dem. "Bette save than sorry". Dog havde "heksen" ikke noget selv at skulle have sagt.

7. Heksejagt afrunding - Forskelle og ligheder fra dengang til i dag

7.1. Ligheder

7.1.1. Primitive samfund, uvidenhed

7.1.2. Tro på magi (sort magi + Anjas "magi")

7.1.3. Hekse bliver brugt som syndebukke (fx svær fødsel)

7.1.4. Anvendelse af tortur

7.2. Forskelle

7.2.1. Kirken er ikke en del af heksejagten i dag

7.2.2. Større modstand til heksejagter

7.2.3. Der er ikke frygt for et antisamfund. Heksene lever ikke længere i et isoleret antisamfund

7.2.4. Minus hekseprøver

7.2.5. Ikke noget retssystem forbundet med heksejagten. Foregår kun i lokalsamfundet