6 psychologische perspectieven

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
6 psychologische perspectieven da Mind Map: 6 psychologische perspectieven

1. Biologisch perspectief

1.1. Zenuwstelsel

1.2. Hormogeen stelsel

1.3. Genetica

1.4. Fysieke kenmerken

2. Behavioristisch perspectief

2.1. Leren

2.2. Beheersing van gedrag door de omgeving

2.3. Stimuli en responsen (geen mentale processen

3. Ontwikkelingsperspectief

3.1. Verandering in het psychologisch functioneren tijdens het leven

3.2. Erfelijkheid en omgeving

4. Cognitieve perspectief

4.1. Mentale processen zoals gedachten, leren, geheugen en perceptie

4.2. De geest als een computerachtige machine

4.3. Hoe emotie en motivatie gedachten en perceptie beïnvloeden (hot cognition)

5. Mens als geheel perspectief

5.1. Het psychodynamische perspectief dat zich richt op onbewuste motivatie en geestelijke stoornissen

5.2. Het humanistische perspectief dat zich toelegt op geestelijke gezondheid en menselijk potentieel

5.3. Het temperament en karaktertrekken perspectief dat persoonskenmerken en individuele verschillen kenmerken

6. Socioculturele perspectief

6.1. Sociale invloeden op gedrag en mentale processen

6.2. Hoe individuen functioneren in groepen

6.3. Culturele verschillen