מבנה אתר בית ספר

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
מבנה אתר בית ספר da Mind Map: מבנה אתר בית ספר

1. תוכנית ייחודית

1.1. בי"ס מנגן

1.2. שיעורי בחירה

2. פדגוגי

2.1. תכנון שבועי

2.1.1. קקישורי

2.1.2. דף קשר כתתי שבועי

2.2. שעורי כישורי חיים

2.3. משימות מתוקשבות

2.4. שעורי בית

2.5. שעורי אולפן בשיתוף ההורים

2.6. פורום לימודי כיתתי

2.7. New node

3. חברתי

3.1. טיולים שנתיים

3.1.1. קישורים לאתרי הטיול

3.2. טקסים

3.3. פעילות חברת הילדים

3.4. מפתח הל"ב

3.5. פורום חברתי

3.6. New node

3.6.1. New node

3.7. תמונות מתעדות אירועים

3.8. New node

3.9. פורום הורים

4. שיווקי

4.1. פרסום באמצעות תמונות

4.2. פרסום באמצעות תלמידים מדברים

4.3. חזון בית הספר

4.4. תמונות

4.5. מידעון

4.6. תמונות מארועים שונים

4.6.1. הורים ממליצים

4.7. מבנה ארגוני

4.8. דבר המנהלת

5. פעילות חנוכה

6. New node

6.1. New node

6.2. New node

7. New node

8. nhsgu

9. New node

10. New node