Teoretikere, teorier og begreber

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Teoretikere, teorier og begreber da Mind Map: Teoretikere, teorier og begreber

1. 1. Ebbingshaus

1.1. Slutningen af 1800 tallet

1.2. Meningsløse stavelser

2. 2. Frederik Bartlett

2.1. Britisk psykolog (1886-1969)

2.2. Metode: Beretninger og små historier

2.3. Kognitive skemaer

3. Selektiv opmærksomhed

3.1. Vi kan flytte vores opmærksomhed

3.2. Vores opmærksomhed lader os kun fokusere på et meget begrænset antal sanseindtryk.

3.3. Vi selekterer/udvælger de ting vi vil være opmærksomme på, og omvendt (Ofte ubevidst).

4. Frivillig og ufrivillig opmærksomhed

4.1. Ydre faktorer

4.1.1. Vi bliver også opmærksomme på det udsædvanlige og pludselige

4.2. Indre faktorer

4.2.1. Vores behov, følelser, interesser, køn, baggrund, erfaringer og forventninger til en situation spiller ind på, hvad vi bliver opmærksomme på.

4.3. Konfirmeringbias

4.3.1. Tendens til at være særligt opmærksom på det, der bekræfter ens egen opfattelse

5. Automatiserede og kontrollerede processer

5.1. Automatiserede processer

5.1.1. Ikke særlig bevidste.

5.1.2. Beskæftiger os med noget vi har prøvet mange gange.

5.1.3. Kræver ikke opmærksomhed og mental anstrengelse.

5.2. Kontrollerede processer

5.2.1. Meget bevidste

5.2.2. Nye situationer

5.2.3. Kræver alt vores frivillige og bevidst fokuserede opmærksomhed.

6. Perception

6.1. vores opfattelse og fortolkning af det vi sanser

6.2. Top down processer

6.2.1. De erfaringer, forventninger, behov og gestaltlove, som vi møder informationerne med.

6.3. Bottom up processer

6.3.1. De informationer vi får via sanserne, og dermed fra vores omverden.

7. Multitasking

8. 3. Jean Piaget

8.1. Schweizer (1896-1980) -Som små udforsker vi aktivt verden -Kognitive skemaer er konstant under udvikling . -Barnet skal selv være aktivt for at forstå tingene.

8.2. Assimilation

8.2.1. Vi forstår nye ting ved at indarbejde dem i de skemaer vi allerede har.

8.3. Akkommodation

8.3.1. Vi reviderer vores hidtidige skemaer under indtryk af de nye erfaringer vi gør.

9. 4. L.S. Vygotsky

9.1. Russisk psykolog (1896-1934)

9.2. Man lærer bedst sammen med andre.

9.3. Novicen får hjælp af den mere erfarne.

9.4. Samspilsprocesser – erfaringsudveksling – bidrager til læring -Opgaver skal være tilpas svære, så man ikke selv kan uden videre. Men man kan klare opgaven med støtte.

9.5. Stilladsering

9.5.1. Tilrettelæggelse af undervisningen

10. 5. B.F. Skinner

10.1. Amerikaner (1904-91)

10.2. Operant betingning

10.2.1. RS-Model

10.3. Adfærdspsykologien- man lærer bedst ved aktiv handling.

10.4. Respones afhænger af hvilken stimuli man får (belønning eller straf).

11. 6. Albert Bandura

11.1. Adfærden indlæres ved at observere og imitere andre= model indlæring.

11.2. Self Efficacy

11.2.1. Folk som tror på dem selv, kan klare mere og omvendt.

11.2.2. Hvad der skaber vores self Efficacy -Mestringserfaring -Vikarierende erfaring -Social overbevisning -Fysiologisk tilstand

12. 7. Carol Dweck

12.1. Dynamisk mindset

12.1.1. Intelligens og evner kan vokse

12.2. Fikseret mindset

12.2.1. Intelligens og evner er konstante

13. Motivation

13.1. Ydre motivation

13.1.1. Kontrolleret

13.1.1.1. Vil opnå belønning eller undgå straf.

13.1.2. Autonom

13.1.2.1. Faget har en værdi i sig selv.

13.2. Indre motivation

13.2.1. Glæden og tilfredsstillelse ligger i selve aktiviteten og ikke i belønningen eller rosen

13.3. RYAN OG DECI

14. 8. Robert Rosenthal

14.1. Han ville bevise, at det man forventer sker- selvopfyldende profetier.

14.2. Amerikansk psykolog (1960'erne)

14.3. Pygmalion effekten

14.3.1. Negative forventninger bliver til en selvopfyldt profeti.

14.3.2. Positive forventninger kan præge en person, så han/hun præsterer bedre.

14.3.3. -Klimafaktoren -Input-faktoren -Svarmulighedsfaktoren -Feedback-faktoren