02_directe_data:_steekproeven

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
02_directe_data:_steekproeven par Mind Map: 02_directe_data:_steekproeven

1. icons by icon8

2. Omvang - afhankelijk van:

2.1. Heterogeniteit of homogeniteit van de populatie, niet zozeer van de omvang

2.2. Gewenste kans op verkeerde beslissing

2.2.1. betrouwbaarheidsinterval

2.3. Gewenste nauwkeurigheid

2.4. Behoefte van analyse

2.5. Beschikbare tijd en financiële middelen

3. Steekproefkader

3.1. bron waaruit steekproef getrokken wordt

4. Vertrekpunt

4.1. op basis van een deel van de populatie uitspraken te doen over ganse populatie

4.2. elk onderdeel van de populatie heeft dezelfde kans om in steekproef opgenomen te worden

5. soorten steekproeven

5.1. Eenvoudige aselecte steekproef

5.1.1. elk element heeft eenzelfde kans om in steekproef te zitten

5.2. Gestratificeerde steekproeven

5.2.1. eerst onderverdeling van populatie in deelgroepen of strata

5.2.1.1. geslacht

5.2.1.2. leeftijd

5.2.1.3. regio

5.3. Getrapte steekproef

5.3.1. bijvoorbeeld eerst gemeenten en dan huishoudens of personen

5.4. Random walk

5.4.1. bij gebrek aan steekproefkader

5.5. Quotasteekproef

5.5.1. op basis van gekende kenmerken van een populatie wordt een vast aantal te bereiken respondenten bepaald

6. vb. gestratificeerde steekproef: Stadsmonitor

6.1. Steekproef per stad uit bevolkingsregister (16+)

6.2. Opsplitsing per deelgebied

6.2.1. deelgemeente

6.2.2. wijk

6.2.3. postcode

6.3. Vastleggen aantal respondenten per deelgebied in functie aantal inwoners en in verhouding tot het totale aantal inwoners in de stad

6.4. Eerst alle Belgen dan alle niet-Belgen

6.5. Binnen deze categorieën

6.5.1. eerst alle mannen per leeftijdscategorie na elkaar

6.5.2. dan alle vrouwen

6.6. Steekproefsprong + toevalsgetal

7. vb. weetrapssteekproef: SCV-survey

7.1. Steekproefkader: Rijksregister (18+)

7.2. Regionale stratificatie

7.2.1. 5 provincies + Brussels Gewest

7.2.2. Belgen en niet-Belgen

7.3. Beoogd aantal: 1.500

7.4. Tweetraps- steekproef

7.4.1. Primair

7.4.1.1. Clusters gelokaliseerd in postcodes

7.4.1.2. Aantal clusters proportioneel tot bevolkingsomvang in elke provincie

7.4.2. Secundair

7.4.2.1. In elk van de clusters van de geselecteerde postcodes wordt aselect een aantal steekproefeenheden getrokken

7.4.2.1.1. beoogd aantal: 10 per cluster

7.4.2.2. Meer eenheden getrokken op basis verwachte non-respons (oversampling)

7.4.2.2.1. circa 2.500