Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Rocket clouds
polygoner par Mind Map: polygoner

1. højde*grundlinje

2. en iregulær figur er en figur der har forskellig længder

3. en regulær figur er en figur der er lige så lang på alle sider

4. et rektangel er en firkant hvor alle sider er lige lange og hvert hjørne er 90 grader

5. rektangel

6. trapez

6.1. Buy Christmas presents

6.2. en trapez er en frikant hvor mindst et par af siderne er parallelle

6.3. virkler

6.3.1. A=P*R2

7. Firkanter

7.1. en Firkant har fire kanter

8. Try MeisterTask!