Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Vikler par Mind Map: Vikler

1. Måler i grader

1.1. Man måler vinkler i grader

2. Spidse vinkler

2.1. Under 90 grader

3. Rette vikler

3.1. Altid 90 grader

4. Stumpe vikler

4.1. Over 90 grader

5. En vinkelsum i en trekant er 180 grader

6. I en firekant er vinkelsummen 360

7. Hvis to af siderne lige lange så hedder trekanten en ligebenet trekant

8. En ligesidet trekant er en trekant hvor alle siderne er lige lange. På grund af symmetri er vinklerne også lige store, nemlig 60o grader