Skole og Fritid

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Skole og Fritid par Mind Map: Skole og Fritid

1. Didaktik

1.1. Hiim og Hippies

1.1.1. 1. Mål

1.1.2. 2. Indhold

1.1.3. 3. Lærerprocesser

1.1.4. 4. Vurdering

1.1.5. 5. Læreringsforudsætninger

1.1.6. 6. Rammefaktorer

1.2. Pædagogisk aktivitet

1.2.1. Idræt og bevægelse

1.3. Normer og regler ( tilpasning)

1.4. Selv og medbestemmelse

1.5. Solidaritet

2. Konflikhåndtering

2.1. Konfliktrappen

2.1.1. 1. Uoverensstemmelser

2.1.2. 2. Personifecering

2.1.3. 3. Problemet vokser

2.1.4. 4. Samtale opgives

2.1.5. 5. Fjende billeder

2.1.6. 6. Åbent fjendtlighed

2.1.7. 7. Polarisering

2.2. Dimensioner i en konflikt

2.3. Konflikter i eskalering

3. Idræt og bevægelse

3.1. Almen handle kompetance ( er en model)

3.1.1. Personlig kompetance

3.1.1.1. Positiv selvoplevelse

3.1.1.2. At blive hørt

3.1.1.3. At tænke selvstændigt og kritisk

3.1.1.4. Problem løse

3.1.2. Kropslig kompetancer

3.1.2.1. Udvikler eget krops billeder

3.1.2.2. Udvikling af alsidige motoriske færdigheder

3.1.3. Idrætslig kompetancer

3.1.3.1. Styrer og udvikler egne idrætsaktiviteter

3.1.3.2. At lærer forskellige idrætslige handleformer

3.1.4. Social kompetancer

3.1.4.1. At tage ansvar

3.1.4.2. forstå accepter og kritisk vurder normer og regler.

3.1.4.3. At kommuniker

3.1.4.4. Samvær og samarbejde

4. Dannelse og socialisering

4.1. Begå sig i samfundet

4.2. Tæt forbundet med opdragelse og socialisering

5. Lovgivningsmæssige rammer

5.1. Folkeskole reformen

5.1.1. Pædagogens udfordringer og muligheder

5.2. Pædagogiske lærerplaner

6. Bevægelse og Læring

6.1. 5 tip til læring i bevægelse

6.1.1. 1.Tænk i øvelser på tværs af fag og årgange

6.1.2. 2.Grøn, gul, rød stop ( Gammel legekultur)

6.1.3. 3.Brug App´s (Seeknspell).

6.1.4. 4.Brug din kollega

6.1.5. 5.Lav et katalog (ex. katalog med ti gode øvelser til klasse værelset)