Weimarrepublikken under pres

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Weimarrepublikken under pres par Mind Map: Weimarrepublikken under pres

1. Inflation i 1923

1.1. Det var en økonomisk krise i 1923, da Tyskland ikke levede op til sine betalingsforpligtelser, som reaktion besatte franske og belgiske tropper i januar, Tysklands vigtigste industriområde. ''Ruhr området'', de tog området som en slags pant for de skyldige erstatningsbetalinger

1.2. Det bragte standsning for industrien i Ruhr, da arbejderne gik i proteststrejke. Tyskland røg herefter i en dyb økonomisk krise.

2. Verdenskrisen i 1929

2.1. Fik den gode udvikling til at kæntre. Sammenbruddet i amerikansk økonomi fik de amerikanske banker til at trække deres investeringer i Tyskland hjem. Markeds værdi faldt, fordi udbuddet af mark oversteg efterspørgslen, derfor steg priserne på importerede varer. Var en lignende inflation, som reaktion modvirkede de prisstigningerne ved at begrænse efterspørgslen i samfundet. Der blev skåret ned på lønninger, og skatterne blev sat i vejret. Tyskland lukkede kriseramte handelspartnere af for import af udenlandske varer. De havde derfor svært ved at sælge deres varer på det tyske og udenlandske marked.

3. Venstreorienterede arbejdere

3.1. Kommunisterne ville oprette et Sovjettyskland

3.2. Socialdemokratiet havde sammen med hæren slået et kommunistisk oprørsforsøg ned

3.3. Socialdemokratiet blev set som forrædere mod arbejderklassen

4. National højrefløj

4.1. De højrenationale partier bakker ikke op om Weimarrepublikken. Myten om "dolkestødslegenden" handler om, at det tyske militær blev "dolket" i ryggen af de partier der står bag Weimarrepubliken, især socialdemokraterne. Militæret havde ikke lidt nederlag, men var blevet svigtet ved et national forræderi. Der bliver ikke fortalt i myten, at det var hæren, som havde sagt, at de ikke kunne fortsætte krigen.

5. Demokratisk mønstereksempel

5.1. Rigsdagen valgtes ved et proportionelt system

5.2. Både kvinder og mænd stemte

5.3. Befolkningen accepterede ikke Weimarrepublikken

6. Manglende legitimitet i befolkningen

6.1. befolkningen havde fra start set sig sure på Waimarrepublikken, fordi de det var påtvunget af sejerherrerne fra krigen, at der i Tyskland skulle indføres demokrati, dvs. at det ikke var et ønske fra tyskerne selv. Desuden var den tyske befolkning utilfreds med, at Versailles-traktaten var blevet underskrevet. Socialdemokratiet var det parti, som underskrev Versaillestraktaten og ligeledes stod bag Weimarrepublikken. Den tyske befolkning følte sig dolket i ryggen af partiet - dolkestødslegende.