Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
EU par Mind Map: EU

1. Udvikling

1.1. EU er blevet til gennem en lang historisk udvikling, hvor der løbende er vedtaget nye traktater. Traktater er aftaler mellem EU's medlemslande om samarbejdets indhold og regler.

2. Mål om fred og økonomisk vækst

2.1. Efter 2. verdenskrigs grusomheder gør EU alt for at Europa ikke ender i krig igen

3. Kul- og Stålunionen

3.1. Det første europæiske samarbejde opstod i 1951. Der gik Frankrig, Belgien, Holland, Vesttyskland, Luxembourg og Italien sammen og dannede Kul- og Stålunionen. Våbenfabrikkerne var nemlig afhængige af kul og stål.

4. Rom-traktaten

4.1. Det forgik i 1957 og det var i rom at traktaten blev vedtaget traktaten var om det Europæiske Fællesskab (EF).

5. Det Europæiske Fællesskab

5.1. I 1967 ændrede de navn fra Kul- og Stålunionen til Det Europæiske Fællesskab, og i 1973 blev Danmark, Storbritannien og Irland optaget i samarbejdet.

6. Det indre marked

6.1. Samarbejdet i EF udviklede sig, og i 1987 kom EF-pakken i kraft. Formålet var at skabe fri bevægelighed for varer, personer og penge mellem medlemslande. Det var det der blev kaldt for det indre marked.

7. Fra EF til EU

7.1. I 1993 skiftede EF navn til EU med Maastricht-traktaten. Inden aftalen blev indgået, var der dog krise i EU, fordi Danmark stod i vejen for aftalen. Danmark ville nemlig ikke skrive under på traktaten.

8. Den store udvidelse af EU

8.1. I 1999 kom Amsterdam-traktaten, som åbnede for, at EU kunne udvide mod øst. I 2003 fulgte Nice-traktaten, som skulle gøre EU klar til at optage de nye medlemslande. I 2004 skete den store udvidelse. Otte central- og østeuropæiske lande blev sammen med Cypern og Malta medlemmer af EU.