Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
EU's historie par Mind Map: EU's historie

1. målet om fred og økonomisk vækst

2. kul-og stålunionen

2.1. 1951

2.2. aftale om at kontrollere det våbenindustrien afhang af, for at mindske muligheden for at gå i krig.

3. rom-traktaten

3.1. 1957-1958

3.2. De oprettede et økonomisk og politisk samarbejde, for at lave et fælles market for varer, uden told.

3.3. Det var her EF blev oprettet.

4. Det Europæiske Fællesskab

4.1. 1967-1973

4.2. Det var bl.a i 1973 at Danmark blev en del af fællesskabet.

5. Det indre marked

5.1. 1987

5.2. I 1987 trådte EF-pakken i kraft.Formålet var at skabe fri bevægelighed for varer, personer og penge mellem medlemslande - derfor kaldt det indre marked. Pakken indholdte også nogle regler, for at sikre fri konkurrence mellem landene.

6. Fra EF til EU

6.1. 1993

6.2. EF skiftede navn til EU i 1993, med Maastricht-traktaten. Danmark stod i vejen for aftalen, og derfor var der krise i EU. Danmark ville ikke skrive under på traktaten, før der var indgået nogle aftaler - 4 aftaler, hvor Danmark ikke var forpligtet til at deltage i visse dele af aftalen. Aftalen gik igennem, da der blev blev en udvidelse af samarbejdet.

7. Den store udvidelse af EU

7.1. 1999-2004

7.2. Amsterdamtraktaten (1999)

7.2.1. Åbnede for EU's udvidelse i Østen.

7.3. Nicetraktaten (2003)

7.3.1. Skulle gøre EU's institutioner klar til optagelsen af de nye medlemslande.

7.4. Den store udvidelse (2004)

7.4.1. Den store udvidelse hvor otte central- og østeuropæiske lande blev sammen med Cypern og Malta medlemmer af EU. Opdelingen af Europa ophørte derfor og der blev skabet et ''nyt'' europa.

8. Indførslen af Euro'en

8.1. 1 januar 2002

8.2. Grundet 2. verdenskrig blev man enige om, at man skulle gøre alt for at forhindre endnu en krig i europa. Via økonomisk samarbejde ville man minde de andre europæiske stater, at de havde samme 'interesse' og derfor vise at det ikke kunne betale sig at gå i krig med hinanden.