Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
EU par Mind Map: EU

1. Kul- og Stålunionen

1.1. Det første europæiske samarbejde opstod i 1951, hvor Frankrig, Belgien, Holland, Vesttyskland, Luxembourg og Italien indgik en aftale om at kontrollere produktionen af kul og stål.

1.1.1. 1952: Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab får ansvaret for at tilpasse produktionen af kul og stål i Tyskland, Frankrig, Belgien, Holland, Luxembourg og Italien.

1.1.1.1. Da våbenindustrien var afhængig af netop kul og stål, håbede man på, at man med et sådant samarbejde kunne kontrollere våbenfabrikkerne og på den måde undgå en ny krig.

2. Den store udvidelse af EU

2.1. I 2004 skete den store udvidelse. Otte central- og østeuropæiske lande blev sammen med Cypern og Malta medlemmer af EU.

2.1.1. I 1999 kom Amsterdam-traktaten, som åbnede for EU's udvidelse mod øst. I 2003 fulgte Nice-traktaten, som skulle gøre EU's institutioner klar til optagelsen af de nye medlemslande.

3. Målet om fred og økonomisk vækst

3.1. I kølvandet på 2. verdenskrigs grusomheder blev de europæiske statsledere enige om, at man for alt i verden måtte forhindre, at Europa igen ville ende i krig.

4. Fra EF til EU

4.1. I 1993 skiftede EF navn til EU med Maastricht-traktaten.

4.1.1. Danmark ville nemlig ikke skrive under på traktaten, før der var skrevet fire forbehold ind.

4.1.1.1. De fire forbehold handler om, at der er dele af samarbejdet, som Danmark ikke er forpligtet til at deltage i.

5. Told

5.1. 1957: De seks lande underskriver Romtraktaten, der betyder, at forhindringer for fri handel, f.eks. toldgrænser mellem landene, skal fjernes.