EU's historie

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
EU's historie par Mind Map: EU's historie

1. Man ville efter 2. verdenskrigs kaos og grusomheder forhindre, at Europa igen endte i krig - derfor: et økonomisk samarbejde mellem de europæiske statsledere for fred og økonomisk vækst.

2. 1951, "Kul- og stålunionen"

2.1. Det første samarbejde opstår mellem Belgien, Frankrig, Holland, Vesttyskland, Luxemborg og Italien - aftale om at kontrollere produktionen af kul og stål, dermed ingen krig fordi man håbede på at kunne kontrollere våbenfabrikkerne.

2.2. Traktaterne blev opkaldt efter de byer, hvor man lavede dem.

3. 1957, "Rom-traktaten"

3.1. De seks lande mødtes i Rom og underskrev Traktaten om det Europæiske Fællesskab (EF). Økonomisk og politisk samarbejde: man skaber et fælles marked, uden told.

4. 1967, "Det Europæiske Fællesskab"

4.1. Kul- og stålunionen ændrer navn til Det Europæiske Fællesskab og indrager i 1973 Danmark, Storbritannien og Irland i det succesfulde fællesskab.

5. 1993, "Fra EF til EU"

5.1. EF skifter navn til EU med Maastricht-traktaten - aftalen blev dog udvidet, grundet at Danmark ikke ville skrive under på traktaten før de fik skrevet fire forbehold ind (det handler om, at der er dele af samarbejdet, Danmark ikke er forpligtet til at deltage i). Traktaten indeholdt fx. en fælles valuta, euroen.

6. "Den store udvidelse af EU"

6.1. I 1999 opretter man Amsterdam-traktaten, som gik ud på at udvide EU med flere lande mod øst.

6.2. I 2003 bliver Nice-traktaten oprettet, som skulle forbedre og erstatte de tidligere tre traktater - gøre klar til de nye medlemslande. Man aftalte blandt andet hvor stor indflydelse de nye medlemslande skulle have i EU.

6.3. I 2004 sker den store udvidelse i EU. Otte central- og østeuropæiske lande, samt Cypern og Malta, blev nu en del af samarbejdet. Et nyt Europa blev født.

7. 1987, "Det indre marked"

7.1. EF-pakken træder i kraft; man skaber fri bevægelighed for personer, varer og penge mellem medlemslandene = det indre marked. Man sikrede også fri konkurrence.