7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH W B2B MARKETING AUTOMATION

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH W B2B MARKETING AUTOMATION par Mind Map: 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH W B2B MARKETING AUTOMATION

1. BRAK CONTENT STRATEGY

1.1. PRZYKŁAD

1.1.1. NIESPÓJNA TREŚĆ

1.1.2. NIEDOPASOWANA DO ETAPÓW

1.1.3. NISKA JAKOŚĆ

1.2. KONSEKWENCJE

1.2.1. BRAK PALIWA

1.2.2. DUŻE KOSZTY

1.2.3. DŁUGOTRWAŁE PRZYGOTOWANIE

2. TYLKO MAILING

2.1. P

2.1.1. CHCESZ TYLKO MAILING

2.1.2. TO JEST MAIL AUTOMATION

2.2. K

2.2.1. PRZEPŁACASZ

2.2.2. OBIETNICE

2.2.3. OCZEKIWANIA

2.2.4. WIARYGODNOŚĆ

2.3. R

2.3.1. DECYZJA

2.3.1.1. MAIL AUTOMATION

2.3.1.1.1. TANIEJ

2.3.1.1.2. WYRYWKOWO

2.3.1.1.3. PROBLEM Z INTEGRACJĄ

2.3.1.2. MARKETING AUTOMATION

2.3.1.2.1. DROŻEJ

2.3.1.2.2. CAŁOŚĆ

2.3.1.2.3. SKUTECZNOŚĆ

2.3.1.2.4. PRZYGOTOWANIE

2.3.2. POZNAJ RÓŻNICE

2.3.3. CELE

2.3.4. BUDŻET

3. BEZ SPRZEDAWCÓW

3.1. P

3.1.1. TYLKO MARKETING

3.1.2. SPRZEDAŻ NIE WIE

3.1.3. OSOBNE SYSTEMY

3.2. K

3.2.1. ROI?

3.2.2. TRANSFER LEADÓW?

3.2.3. FEEDBACK SPRZEDAŻY

3.2.3.1. JAKOŚĆ LEADÓW

3.2.3.2. ILOŚĆ LEADÓW

3.3. R

3.3.1. ANGAŻUJ

3.3.1.1. SALES MANAGE

3.3.1.2. PARTNER MANAGER

3.3.1.3. CRM MANAGER

3.3.2. USTAL

3.3.2.1. KRYTERIA

3.3.2.1.1. PROSPEKT

3.3.2.1.2. LEAD

3.3.2.1.3. QUALIFIED LEAD

3.3.2.1.4. SALES ACCEPTED LEAD

3.3.2.2. DEFINICJE

3.3.2.3. PROCES

3.3.3. KONSULTUJ

3.3.3.1. WIELKOŚĆ KAMPANII

3.3.3.2. CZY OBROBIĄ LEADY?

3.3.3.3. STRATEGIE KAMPANII

3.3.4. SZKOLENIE

4. BEZ SZKOLENIA

4.1. P

4.1.1. CAŁY BUDŻET NA NARZĘDZIE

4.1.2. SZKOLENIA

4.1.2.1. NIE ZAPLANOWANE

4.1.2.2. NIEDOSZACOWANE

4.1.2.3. NIEDOPILNOWANE

4.1.2.3.1. MAŁA FREKWENCJA

4.1.2.3.2. WIEDZA NIEZWERYFIKOWANA

4.1.2.3.3. NIE WSZYSCY

4.2. K

4.2.1. WYKORZYSTANIE

4.2.1.1. NISKIE

4.2.1.2. NIEEFEKTYWNE

4.2.2. BŁĘDY

4.2.3. EFEKTYWNOŚĆ

4.3. R

4.3.1. PLANUJ

4.3.1.1. ZAKRES

4.3.1.2. KOSZTY

4.3.1.3. OSOBY

4.3.2. SPRAWDŹ

4.3.2.1. TESTY

4.3.2.2. CERTY

5. TANIO TANIO

5.1. P

5.1.1. NISKIE KOSZTY LICENCJI

5.1.2. WŁASNYM SUMPTEM

5.1.3. TYLKO LICENCJA

5.1.4. BEZ SZKOLENIA

5.2. K

5.2.1. UKRYTE KOSZTY

5.2.1.1. WDROŻENIE

5.2.1.2. INTEGRACJA

5.2.1.3. ROZSZERZENIE

5.2.1.4. DODATKOWE USŁUGI

5.2.1.4.1. DEVELOPER

5.2.1.4.2. GRAFIK

5.2.2. ZABURZONY HARMONOGRAM

5.2.2.1. BRAK PM

5.2.2.2. NIEDOSZACOWANIA

5.2.3. NIEEFKTYWNE

5.2.3.1. NIEPRZYJAZNE

5.2.3.2. NIE ZINTEGROWANE

5.2.3.3. BRAK UMIEJĘTNOŚCI

5.2.3.4. NIE WYKORZYTYWANE

5.3. R

5.3.1. RESEARCH

5.3.1.1. PORÓWNANIE

5.3.1.1.1. LICENCJA

5.3.1.1.2. WDROŻENEI

5.3.1.1.3. SZKOLENIE

5.3.1.1.4. MODUŁY DODATKOWE

5.3.1.1.5. INTEGRACJA

5.3.1.1.6. SAMODZIELNOŚĆ

5.3.1.2. REFERENCJE

5.3.2. DOBIERZ

5.3.2.1. POTRZEBY

5.3.2.2. STRUKTURA

5.3.2.3. KOMPETENCJE

6. NA BOKU

6.1. P

6.1.1. PROJEKT POBOCZNY

6.1.1.1. KOLEJNE NARZĘDZIE

6.1.1.2. HOBBY

6.1.2. BRAK POROZUMIENIA Z MANAGEMENTEM

6.1.3. BRAK SPONSORA

6.2. K

6.2.1. BUDŻET

6.2.2. NIESTABILNOŚĆ

6.2.3. NIC NIE ZMIENI

6.3. R

6.3.1. UZYSKAJ SPONSORA

6.3.2. POKAŻ ZMIANY

6.3.3. POKAŻ KORZYŚCI

6.3.4. UZYSKAJ POPARCIE

6.3.4.1. MARKETINGU

6.3.4.2. SPRZEDAŻY

6.3.4.3. ZARZĄDU

6.3.4.4. SERWISU

7. BAŁAGAN W DANYCH

7.1. P

7.1.1. KILKA BAZ

7.1.2. STARE REKORDY

7.1.3. BRAK INTEGRACJI

7.2. K

7.2.1. WIĘKSZY BAŁAGAN

7.2.2. PRAWO

7.2.3. BRAK EFEKTÓW

7.2.4. KOSZTY

7.3. R

7.3.1. INTEGRACJA PRZED WDROŻENIEM

7.3.2. ANALIZA OFERTY WDROŻENIOWEJ

7.3.3. IDENTYFIKACJA ŻRÓDEŁ DANYCH