ÁTOMO

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
ÁTOMO par Mind Map: ÁTOMO

1. Programación

1.1. Objetivos

1.2. Contenidos

1.3. Criterios de evaluación

1.4. Temporalización

2. Modelos

2.1. Dalton

2.2. Thomson

2.3. Rutherford

2.4. Bohr

3. Conceptos

3.1. Átomo

3.2. Ión

3.3. Isótopo

3.4. Masa atómica

4. Guía para el docente

4.1. Temporalización

4.2. Materia

4.3. Nivel educativo

4.4. Competencias

4.5. Criterios de evaluación

5. Guía para el alumno

5.1. Criterios de evaluación

5.2. Forma de evaluar