afval

Plan your artistic life as a musician using this map

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
afval par Mind Map: afval

1. huishoudelijk afval

1.1. KGA

1.2. PMD

2. opwarming van de aarde

2.1. ijskappen smelten

2.2. dieren sterven uit

2.3. hier een filmpje van de opwarming van de aarde

3. WWF

3.1. helpen dieren die beschermt zijn

3.2. er sterven veel dieren door afval

4. de film home

4.1. deze film gaat over de natuur

4.2. dit is de trailer

5. ecologische voetafdruk

5.1. beter recycleren

5.1.1. Modes

5.1.2. Variants

5.2. glazen flessen gebruiken plaats van plastic

6. IOK

6.1. recycleren het vuilnis

6.2. komen rond voor huisvuil op te halen