NUTRICIO

Plan your projects and define important tasks and actions

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
NUTRICIO par Mind Map: NUTRICIO

1. Nutrició autótofra

1.1. La nutrició autòtrofa, s'ha aprofita de les substancies orgàniques al mig i amb la font de energia de llum solar la transforma en nutrients en la material orgànica propia (plantes. La nutrició es distingeix per les següents fases: Incorporació de nutrients del mig, producció de la materia orgànica, utilitzacio de la materia organica, eliminacio de les substancies

1.1.1. Budget

2. Aparell respiratori

2.1. Una de les funcions vitals del éssers vius és la respiració,és a dir la capaticó d' oxigen del medi extern i l' expulsio de diòxid de carboni produït pel metabolisme. L' oxigen serà utilitzat per les cèl·lules per la combustió de la materia orgànica i l' obtenció de l' energia que aquest conte.

3. Aparell digestiu

3.1. La digestió és el proces que permet transformar l' alimentingerit en molècules senzilles que poden ser utilitzades per les cel·lules de l'organisme. La digestio pot ser: intarcel·lular i estracel·lular. La digestio es composa amb aquests organs: estomac, intesti gros i prim..etc

4. Nutricio Heteótrafa

4.1. La nutrició heteròtrofa, no te la capacitat per fer la fotosíntesi, també hi han organismes unicel·lulars que fan servir aquesta nutrició. La nutricio es distingeix per les seguents fases : incotparacio de la materia organica, utilitzacio de la matreia organica, eliminacio de les substancies

5. Aparell extrector

5.1. El aparell extecor serveix per rexpulsar les substancies de desfet i toxices del cos huma, aixi mante un equilibri de composició de la asang i altres flouits corporals. Els òrgans extrectors son: els pulmons, fetge i el riñons

6. Aparell circulatori

6.1. El sitema cardivascular és el conjunt d' organs encarragats de fer circular la sang per tot el cos a la majoria de animals. S'ha encarrega de transportar els nutrients i l' oxigen metabolic i transportar als organs d' exercio. els organs que son del sitema cardivascular: el cor i el vasos sanguinis

7. Fotosíntesi

7.1. La fotosíntesi es el próces per el qual els vegetals amb colofrila converteixen la energia lluminosa en energia lluminosa en energia química. Per aixo sintenitza subtancies organicas a partir de altres organicas. Les plantes sintenitzen de carbó a partir de la aigua i dioxid de carboni