FUNCIÒ DE NUTRICIÓ (Marc Rodríguez)

Plan your projects and define important tasks and actions

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
FUNCIÒ DE NUTRICIÓ (Marc Rodríguez) par Mind Map: FUNCIÒ DE NUTRICIÓ (Marc Rodríguez)

1. Què és?

1.1. La nutrició és una de les tres funcions vitals que realitzen els éssers vius. Consisteix en introduir nutrients, els nutrients són substàncies necessàries per la vida.

1.1.1. HETERÒTROFA

1.1.1.1. aprofiten la matèria orgànica. Ex: humans

1.1.2. AUTÒTROFA

1.1.2.1. aprofiten les substàncies del medi. Ex: plantes

1.2. PROCÉS DE NUTRICIÓ:

1.2.1. 1. CAPTACIÓ DE NUTRIENTS: s'agafen els nutrients i s'introdueixen.

1.2.2. 2. TRANSFORMACIÓ: les cél·lules agafen els nutrients de l'aliment i el transformen en energia.

1.2.3. 3. LA DISTRIBUCIÓ: les cél·lules es reparteixen els nutrients, i aprofiten l'energia per fer les altres funcions vitals.

1.2.4. 4. L'ELIMINACIÓ: es treu del cos el que sobra i pot ser perjudicial.

1.3. https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg

2. NUTRICIÓ ANIMAL

2.1. Els animals s'alimenten heteròtrofament

2.1.1. APARELL DIGESTIU: trasnforma l'aliment digerit en mol·lècules

2.1.1.1. Intracel·lular: dintre de cada cél·lula.

2.1.1.2. Extracel·lular: fora de les cèl·lules.

2.1.2. APARELL RESPIRATORI: agafa l'oxigen i el transforma en co2.

2.1.2.1. R. Externa:

2.1.2.1.1. R. Cutànea:

2.1.2.2. R. Interna:

2.1.2.2.1. ·Pulmonar

2.1.3. APARELL CIRCULATORI: transporta la sang i els nutrients.

2.1.3.1. Oberta

2.1.3.2. Tancada

2.1.4. APARELL EXCRETOR: expulsa el producte sense nutrients i que pot ser perjudicial.

2.1.4.1. Excrements: s'utilitzen el fetge i l'anus.

2.1.4.2. Orina: s'utilitzen els ronyons.

2.1.4.3. Suor: s'utilitzen les glàndules sudorípodes.

3. NUTRICIÓ VEGETAL

3.1. els vegetals , es fan ells mateixos els nutrients que necessiten a partir d'uns materials.

3.1.1. MATERIALS PER FER LA SABA BRUTA

3.1.1.1. Necessiten:

3.1.1.1.1. Llum del sol

3.1.1.1.2. Diòxid de Carboni

3.1.1.1.3. Aigua i minerals.

3.1.2. COM ES FA LA SABA BRUTA

3.1.2.1. Els vegetals amb les arrels agafen l'aigua i els minerals, amb les fulles capten el diòxid de carboni i amb la força de la llum formen la saba bruta.

3.1.3. FOTOSÍNTESI I RESPIRACIÓ

3.1.3.1. El procés que transforma la saba bruta en saba elaborada. Només poden fer la fotosíntesi de dia. Durant la fotosíntesi els vegetals agafen co2 i fan oxigen.

3.1.3.1.1. Imatge sobre el procés de fotosíntesi.

3.1.4. CLOROPAST

3.1.4.1. Organul de la cél·lula vegetal, que contenen la clorofil·la.

3.1.5. CLOROFIL·LA

3.1.5.1. Es la substància que fa posssible el procés de fotosíntesi.

3.1.6. ALGUES

3.1.6.1. Les algues, fan igualment la fotosíntesi.

3.1.7. http://www.youtube.com/watch?v=_qLD8tPJOYw