La nutrició

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
La nutrició par Mind Map: La nutrició

1. Els bacteris:Poden obtenir l'aliment caçat,menjant éssers morts,menjant vegetals,filtrant trosos d'éssers vius,o menjant-se els sucs dels éssers vius sense matar-los

2. La respiració:És un procés cel·lular que necesita oxigen i produeix diòxid de carboni en aquests procés es crea l'energia que un ésser viu necessita per poder realitzar totes les seves funcions.

3. Nutrició Animal:Una de les funcions vitals dels éssers vius és la respiració,és a dir, la captació d'oxigen del medi extern i l'expulció de dióxid de carboni produït pel metabolisme.

4. Fotosíntesi:Es un precés químic que converteix el diòxid de carboni de carboni en compost organics,especialment,utilitzen l'energia de la llum solar.

5. Nutrició Autotròfa:Es un sistema d'obtenció de material orgánica produida en el mateix organisme que se n'ha de notrir.

6. La nutrició Heterótrofa: Es realitza quan la cel·lula va consumint el material orgánic ja format.En aquest tipo de nutrició no hi ha transformació de material inorgánic.

7. Els conceptes principals son:Nutrició Autotrofa.i Heterotrofa.Fotosíntesi. Nutrició Animal i Vegetal.

8. La nutrició permet als éssers vius incorporar nutrients del medi i aprofitar-les per fabricar el propi cos i obtenir l'energia necesària per a les seves activitats

9. Nutrició Vegetal:La clorofil·la és una molècula necessària per el procés de la fotosíntesis.Amb l'expanció dels cianobacteris està confinada en els cloroplasts.