La nutrició

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
La nutrició par Mind Map: La nutrició

1. Què és? S’enten per funció de nutrició el conjunt de processos que permeten als éssers vius d’obtenir la matèria i l’energia per realitzar les seves funcions vitals. Aquesta funció implica un intercanvi de matèria i energia amb el medi.

2. Nutrició Autòtrofa: és un sistema d'obtenció de matèria orgància produïda en el mateix organisme que se n'ha de nodrir, la font més comuna és el diòxid de carboni o altres formes inorgàniques del carboni.

3. Nutrició Heteròtrofa: és un sistema d'obtenció del carboni per part dels éssers vius utilitzant com a font la matèria orgànica. Els organismes que es basen en aquest sistema heteròtrofa. Hi ha diferents tipus: 1. holotrofa 2. sapotrofa 3. parásitos 3.1 endoparasitos 3.2 extoparasitos

4. Fotosíntesi: és un procés químic que converteix el diòxid de carboni en compostos orgànics, especialment, utilitzant l'energia de la llum solar.

5. Parts de les Cèl·lules

6. Reaccions químiques de les Fotosíntesi: Tot i que la fotosíntesi es pot produir de diferents maneres en diferents espècies, alguns trets són sempre iguals. Per exemple, el procés sempre comença quan l'energia lumínica és absorbida per proteïnes anomenades centres de reacció fotosintètics, que contenen clorofil·les. En les plantes, aquestes proteïnes resideixen a l'interior d'orgànuls anomenats cloroplasts, mentre que en els bacteris es troben a la membrana plasmàtica. Una part de l'energia lumínica recollida per les clorofil·les en forma de trifosfat d'adenosina (ATP).