Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Nutrició par Mind Map: Nutrició

1. Què és? S'entén per funció de nutrició el conjunt de processos que permeten als èssers vius d'obtenir la matèria i l’energia per realitzar les seves funcions vitals.

2. Nutrició Autòtrofa: L'autotròfia és un sistema d'obtenció de matèria orgànica produïda en el mateix organisme que s'ha de nodrir.

3. Fotosíntesi: És un pròces químic que converteix el diòxid de carboni en compostos orgànics,utilitzant principalment,la llum solar. Es produeix principalment a les fulles,però a vegades també es produeix a la tija. Fotosíntesi, procés en virtut del qual els organismes amb clorofil·la, com les plantes verdes, les algues i alguns bacteris, capturen energia en forma de llum i la transformen en energia química. Pràcticament tota l'energia que consumeix la vida de la biosfera terrestre procedeix de la fotosíntesi.

4. Nutrició heteròtrofa: És un sistema d'obtenció del carboni per part dels èssers vius utilitzant com a font la matèria orgànica. Hi han quatre tipus de nutrició heteròtrofa: 1. Holotrofa 2. Sapotrofa 3. Paràsits 3. Endoparàsits 4. Extoparasits