LA NUTRICIÓ

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
LA NUTRICIÓ par Mind Map: LA NUTRICIÓ

1. Que és?

1.1. És el conjunt de funcions que permet incorporar materials a les cèl·lules. L'arribada de nutrients a les cèl·lules és el resultat d'una cadena que comença amb l'alimentació, continua amb la digestió, la circulació i la respiració. Les plantes per fer la nutrició necessitenla fotosintesi: és el proces a través les qual les plantes produeixen els nutrients que els servirán d'aliment. Poden ser autótrofes i heterótrofes.

1.2. http://www.xtec.cat/~epuig124/naturals/fotosintesis.swf

2. Quins tipus:

2.1. Heterótrofa:

2.1.1. Les cèl·lules que necessiten incorporar metéria orgánica elaborada per altres organismes, ja que són incapaces de fabricar-les per si soles.

2.2. Autótrofa:

2.2.1. Són els éssers vius capaços d'elaborar-se el seus propis nutrients a partir de substàncies inorgàniques.

3. Exemples:

3.1. Heterótrofa: una planta

3.2. Autótrofa: Un animal caçant

3.3. Fotosíntesis: És el procés d'elaboració dels aliments per part de les plantes. Els arbres i les plantes usen la fotosíntesi per alimentar-se, créixer i desenvolupar-se. Per realitzar la fotosíntesi, les plantes necessiten de la clorofil·la, que és una substància de color verd que tenen a les fulles. És l'encarregada d'absorbir la llum adequada per realitzar aquest procés. Al seu torn, la clorofil·la és responsable del característic color verd de les plantes.