Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
La Nutrició par Mind Map: La Nutrició

1. Conceptes Principals :

1.1. -nutrició autótrofa

1.2. -nurició heterótrofa

1.3. -fotosíntesis

2. Propietats

2.1. Autótrofa: s'alimenten de substàncies inorgàniques i amb l'energía de la llum del sol la converteix en aliments que és matèria orgànica propia.

2.2. Heterótrofa: són aquells, que aconsegueixen el seu aliment d'altres organismes (autótrofs o heterótrofs)

2.3. Fotosíntesis: sub-nutrició autótrofa per la qual les plantes produeixen els seus nutrients captant l'energía del sol (la fotosíntesis converteix el dióxid de carboni en compostos orgànics (hi intervé la clorofila)

3. Exemples

3.1. Animals

3.1.1. carnívors

3.1.2. hervívors

3.1.3. omnívors

3.2. lleó

3.3. girasol

3.4. cloroplast