La nutrició.

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
La nutrició. par Mind Map: La nutrició.

1. Que es la nutrició?: La nutrició és el conjunt de funcions que permet incorporar materials a les cèl·lules. Aquestes, en utilitzar-los, n'obtindran l'energia i les substàncies necessàries tant per al manteniment i la renovació de les pròpies estructures cel·lulars com per a la fabricació dels reactius específics de cada tipus de cèl·lula: enzims, hormones, anticossos, fibres, transmissors...

2. Conceptes principals de la nutrició:

2.1. Subministrar energia per al manteniment de les seves funcions i activitats.

2.2. Aportar materials per a la formació, creixement i reparació de les estructures corporals i per a la reproducció.

2.3. Subministrar les substàncies necessàries per regular els processos metabòlics.

2.4. Reduir el risc d'algunes malalties.

3. Exemples que hi han

3.1. Nutrició autòtrofa: La nutrició autòtrofa és la nutrició que tenen els éssers vius que elaboren el seu propi aliment. Les plantes tenen nutrició autòtrofa, ja que produeixen el seu propi aliment mitjançant la fotosíntesi.

3.1.1. Subnutriciós: Auxótrofs. també pot ser considerada, quimiosintetica.

3.1.2. La fotosintesi:

3.1.2.1. La fotosintesi és el procés del qual les plantes produeixen els nutrients que els serviran d’ aliment.

3.1.2.2. Qui la fa servir?: La fan servir els organismes vius que perteneixen al regne vegetal, les algues i alguns bacteris.

3.1.2.3. Quin es el procés: En la fotosintesi, les plantes capten l’ energia lluminosa que els arriba del Sol, gracies a la clorofil·la, i l’ aprofiten per transformar, en sucres i oxigen, l’ aigua que absorbeixen de terra a través de les arrels i el dioxid de carboni que capten de l’ aire a traves de les fulles.

3.2. Nutrició heteròtrofa: La nutrició heteròtrofa la realitzen aquells éssers vius que han d'alimentar amb les substàncies orgàniques sintetitzades. Un organisme heteròtrof és aquell que obté el seu carboni i nitrogen de la matèria orgànica d'altres i també en la majoria dels casos obté la seva energia d'aquesta manera.

3.2.1. Subnutricións: Holotrofa, Sapotrofa, Parasits. Exoparasit

3.3. Nutrició quimiosintètica.