Wspólnota Europejska

Plan your projects and define important tasks and actions

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Wspólnota Europejska par Mind Map: Wspólnota Europejska

1. Zadania

1.1. Gospodarka

1.2. Wspólny rynek

2. Historia

2.1. Wspólnota Węgla i Stali

2.2. Komitet przygotowawczy 1995r.

2.3. Traktaty rzymskie 1957r.

3. Instytucje

3.1. Komisja (władza wykonawcza)

3.2. Rada Ministrów

3.3. Zgromadzenie

3.4. Trybunał Sprawiedliwości

4. Hymn Unii Europejskiej- Oda do Radości

5. Późniejsze zmiany

5.1. Unia Europejska- Traktat z Maastricht 1992r.

5.2. Nowa nazwa: Wspólnota Europejska.

5.3. Traktat Lizboński 2007r.

6. Czym jest Unia Europejska i jak działa?

7. Koniec!