La nutrició dels ésser vius

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
La nutrició dels ésser vius par Mind Map: La nutrició dels ésser vius

1. Definició

2. Tipus

2.1. Nutrició Autòtrofa

2.1.1. Tipus

2.1.1.1. Nutrició Autòtrofa Fotosintètica

2.1.1.2. Nutrició Autòtrofa Quimiosintètica

2.2. Nutrició Heterótrofa

3. La nutrició heterótrofa en els diferents éssers vius

3.1. Tipus d'organismes heteròtrofs segons la seva manera d'alimentar-se

3.1.1. Herbívors

3.1.2. Carnívors

3.1.3. Comensals

3.1.4. Sapròfits

3.1.5. Paràsits

3.1.6. Mutualistes

3.1.7. Simbionts

3.2. Nutrició dels animals

3.2.1. Aparell digestiu

3.2.2. Aparell respiratori

3.2.3. Aparell circulatori

3.2.4. Aparell excretor

3.3. Nutrició dels protozous

3.4. Nutrició dels fongs i dels bacteris

4. Nutrició de les plantes

4.1. La fotosíntesi

5. Metabolisme

5.1. Tipus

5.1.1. Catabolisme

5.1.1.1. Respiració

5.1.1.2. Fermentació

5.1.2. Anabolisme