Project

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Project par Mind Map: Project

1. EXTRA: Fases projectmanagement (bedrijf - klant)

1.1. Initiatiefase: Idee

1.1.1. Waarom dit project?

1.1.2. Is het project haalbaar?

1.1.3. Samenwerken met wie?

1.1.4. Wat moet het resultaat zijn?

1.1.5. Grenzen van het project (wat hoeft niet?)

1.2. Definitiefase: wat?

1.2.1. Projectresultaat specifiek vaststellen

1.2.2. Verwachtingen en wensen boven tafel krijgen

1.2.2.1. Randvoorwaarden

1.2.2.1.1. Wetgeving

1.2.2.1.2. ARBO

1.2.2.1.3. keurmerkseisen

1.2.2.2. Functionele eisen

1.2.2.3. Operationele eisen

1.2.2.4. Ontwerpbeperkingen

1.3. Ontwerpfase: hoe?

1.3.1. 1 of meer ontwerpen maken

1.4. Voorbereidingsfase: hoe uit te voeren?

1.4.1. Contact leggen externen

1.4.2. draaiboek maken

1.4.3. Materialen bestellen

1.4.4. Instructie aan betrokkenen geven

1.5. Realisatiefase: uitvoeren

1.5.1. Rekening houden met... uitval groepsleden

1.5.2. Documenteren ontwikkelingen

1.6. Nazorgfase: in stand houden

1.6.1. Handleidingen schrijven

1.6.2. Instructie

1.6.3. Presentatie

1.6.4. Evaluatie

2. Uit welke aspecten bestaat een project? (Watermanagement)

2.1. Orientatie

2.1.1. Wat is de opdracht?

2.1.2. Waarom doen we deze opdracht? / Zin van de opdracht.

2.1.3. Welke voorkennis is er nodig?

2.1.4. Welke vrijheden zijn er?

2.1.5. Wat zijn de beoordelingscriteria?

2.2. Voorbereiding

2.2.1. Met wie wordt er samengewerkt?

2.2.2. Welk resultaat willen jullie bereiken?

2.2.3. Wat is het plan van aanpak?

2.2.4. Taakverdeling

2.2.5. Wat moet er geregeld worden?

2.2.5.1. Welke materialen zijn er nodig?

2.2.5.2. Welke contacten moeten leerlingen leggen?

2.2.5.3. Draaiboeken / afspraken binnen de groep nodig?

2.2.6. Is de docent akkoord met het plan? (Goed plan of te veel/weinig?)

2.3. Uitvoering

2.3.1. Hoe kom je aan informatie bij het onderwerp?

2.3.1.1. Verdiepende informatie

2.3.1.2. voorkennis ophalen

2.3.2. Hoe houd je de docent op de hoogte van de vorderingen?

2.3.3. Hoe reageert de groep op onverwachte situaties? (Ziekte groepslid, problemen tijdens uitvoer).

2.4. Resultaat

2.4.1. Welke vorm van resultaat is er bereikt? Verslag / PWP / webpagina / presentatie / ..

2.5. Reflectie

2.5.1. Wat ging er wel/niet goed?

2.5.2. Wat zou je de volgende keer anders doen?

2.5.3. Hoe verliep de samenwerking? Wie was het best bezig?

2.5.4. Wat heb je geleerd?

2.5.5. Wat ken/kun je wel/niet zo goed?

2.6. Beoordeling

2.6.1. Hoe goed is het resultaat?

2.6.2. Beoordelen a.d.h.v. criteria (resultaat)

2.6.3. Worden kennis en vaardigheden voldoende beheerst?

2.6.4. Is de reflectie in orde?

2.6.5. Beoordeelt de docent of de groep het proces? Als groep: Hoe verdelen zij de punten?

3. EXTRA: Gevonden functionaliteiten IL

3.1. Studiewijzer

3.2. Mailcontact

3.3. Agenda (ook in te vullen door docent)

3.4. Discussieruimte

3.5. Taken / opdrachten per week

3.6. Enquete / peiling

3.7. Conferentie (video / geluid)

3.8. Inleveropdracht

3.9. Toets

3.10. RSS-feeds abonneren

3.11. Rich content (eigen infopagina)

3.12. Link tussen IL en externe sites

3.13. Web 2.0 inhoud

3.14. ePortfolio / webportfolio