brobygning: øget fokus på faglighed

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
brobygning: øget fokus på faglighed par Mind Map: brobygning: øget fokus på faglighed

1. tale med korte stemmer

2. mål: vente på tur, lytte, fortællekompetence, bogstaver, skrivegreb, deles om farverne, hjælpe med at tegne for hinanden, konfliktløsning hvis de ikke kan enige om hvem der havde limen først osv.

3. Inklusion

3.1. pædagogernes positive erfaringer overleverer til bh.kl.leder

3.2. 2 voksne på i al den tid bøærnene er i børnehaveklasse

4. kompetencehjulet

4.1. sfo'en vil gerne anvende kompetencehjulet

4.1.1. Har vi et login til de kompetencehjul børnehaverne har lavet ?

5. hvad skal børnehaveklassen arbejde med

5.1. bh.kl

5.1.1. sproglig forståelse

5.1.2. behandle børnene forskelligt, alt efter niveau

6. forældrene

6.1. forældremøde inden førskolestart

6.1.1. fokus på sprog forståelse

6.1.2. bh.kl .ledere deltager

6.2. forældremøde med bh.kl.ledere lige inden sommerferien

6.2.1. fokus på den nye rolle, som forældre til at et skolebarn

7. Klassedannelse

7.1. inden 1/4

7.1.1. dybdegående overleveringer fra børnehaverne, ved brobygningsmødet. De hjælper os med at dele børnene, derfra hvor der kommer mange.

7.1.1.1. Tidlig klassedannelse, sikre at der er en reel gruppe at arbejde med fællesskabsfølelse i, og at ressourcerne kan anvendes på læring

7.2. inden 1.kl

7.2.1. endelig klassedannelse

8. hvad skal førskolen arbejde med

8.1. hæve de svegste børns sproglige kompetencer ved hjælp af dialogosk oplæsning

8.1.1. gruppen dannes på baggrund af sprogvurdering og kompetencehjul fra børnehaverne

8.1.2. metoden overleveres til pædagoger i børnehaveklassen

8.2. sociale kompetencer

8.2.1. mål:: at børnene i højere grad bliver i stand til at afværge en konflikt, samt løse den

8.2.1.1. metoden skal være kendt for alle pædagoger og overleveres til skole, så børnene oplever at vi hjælper dem på samme måde

8.2.1.1.1. børnene skal lære at de ikke skal tage alting nært

8.2.1.1.2. børnene skal lære at sige skidt pyt

8.2.1.1.3. børn og voksne skal have tid til at løse konflikterne

8.2.1.1.4. konflikttrappen

8.2.1.1.5. girafsprog

8.2.2. fri for mobberi

8.2.2.1. der arbejdes i mindre grupper

8.2.2.1.1. er der metodefrihed?

8.2.3. drage omsorg for hinanden

8.2.3.1. hente hjælp

8.2.3.2. trøste

8.2.3.3. tilbyde sig i leg

8.2.3.4. dele det man har

8.2.4. aflæse andres mimik og kropsprog og handle hensigtmæssigt herpå

8.2.5. hjælpe hinanden fagligt, udfra de kompetencer man har

8.2.5.1. børnene skal lære at spørge en kammerat om hjælp

8.3. personlige kompetencer

8.3.1. overjeg

8.3.1.1. Alle børn skal have klar besked om hvad der er rigtig og forkert. Når vi ser igennem fingre med regelbrud. oplever børnene det som en tilladelse

8.3.2. sættes i situationer hvor de skal udsætte egne behov

8.3.2.1. sidde stille i 12 min

8.3.2.2. spise på faste tide

8.3.2.3. vente på tur

8.3.2.4. svare ved håndsoprækning

8.3.3. gå stille på gangen

8.3.4. være tollerent overfor andre, som er snderledes

8.3.5. lære at sætte ord på sine følelser

8.3.6. mestre modstand

8.4. børnehaveklasseleder bytter med pædagogerne og har børnene et par timer en gang ugentligt. f.eks 10-12

8.5. bruge den faglige vinkel til at nå de sociale mål

8.5.1. en lille gruppe tegner og fortæller om deres familie, samt skriver navn på

8.5.1.1. i højere grad anerkende deres forsøg på at nå målet

8.6. fællesskabsfølelsen

8.6.1. fællesskabet før individet

8.6.1.1. man behøver ikke altid at være først og størst. men se glæden i at være fælles og lade andre komme først

8.6.1.2. kunne sætte sig selv i anden række

8.6.2. barnet oplever sig som en betydelig del af gruppen

8.6.3. at barnet overholder de fælles regler og normer

8.6.3.1. hvis det ikke er legetøjsdag, så skal barnet IKKE have legetøj med

8.6.3.2. Hvis der er en regel om at man rækker hånden op, så SKAL alle gøre

9. uafklrede ting efter mødet

9.1. hvad gør man andre steder?

9.1.1. I køge danner man klasserne 1/4, så fokus er på at arbejde med gruppen

9.2. lektie:

9.2.1. erfaringer vedr. klassedannelse

9.2.2. chipstest

9.2.3. CL

9.3. stiladsering

10. Hvordan sikre vi tryghed for de små nye, hvis vi lader dem starte i et stort fællesskab?

10.1. familiegrupper, som er de samme over tid med en fast voksen?

10.2. Hvordan ville vi selv have det hvis vi var på 3 mdr. højskoleophold og hver uge skulle samarbejde med nye mennesker?

10.3. Kan man fastholle sin rolle/identitet, hvis man hele tiden skifter kontekst/gruppe?

11. Fri for mobberi

11.1. hvordan anvender vi bamsevenner