TRENER

Twórca mapy: Artur Rak Dyplomowany trener biznesu, coach kariery i rozwoju osobistego. Kontakt: www.szkolenia-stepbystep.pl

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
TRENER par Mind Map: TRENER

1. Tematy

1.1. Umiejętności

1.1.1. Mowa ciała

1.1.1.1. Głos

1.1.1.2. Kontakt wzrokowy

1.1.1.3. Postawa

1.1.1.4. Inne

1.1.2. Dobre wrażenie

1.1.2.1. Pierwsze wrażenie

1.1.2.2. Wygląd zewnętrzny

1.1.3. Emocje i stres w pracy trenera

1.1.4. Komunikacja interpersonalna

1.1.4.1. Model komunikacji

1.1.4.2. Bariery w komunikacji

1.1.4.2.1. Bariery psychologiczne

1.1.4.2.2. Warunki

1.1.4.2.3. Trenerzy

1.1.4.2.4. Koncentracja i skupienie uwagi

1.1.4.3. Umiejętość słuchania

1.1.4.4. Udzielanie informacji zwrotnej

1.1.4.5. Różne punkty widzenia uczestników

1.1.4.6. Okno Johari

1.1.4.7. NLP

1.1.4.8. Znajomość technik perswazji

1.1.5. Radzenie sobie z trudnymi osobami

1.1.5.1. Trudne odpowiedzi

1.1.5.2. Kim są trudne osoby?

1.1.5.3. Trudne zachowania i sposoby radzenia

1.1.6. Rozwój osobisty

1.1.6.1. Rozwijanie wiedzy

1.1.6.2. Umiejętność uczenia się

1.1.6.3. Umiejętność analizy i poszukiwania potrzebnych informacji

1.1.6.4. Samoświadomość

1.1.6.5. Umiejętność planowania własnego rozwoju

1.1.6.6. Otwartość na informacje zwrotne

1.1.6.7. Przygotowanie merytoryczne do szkolenia

1.1.7. Wątki improwizacyjne w szkoleniach

1.1.7.1. Zaufanie

1.1.7.2. Spontaniczność

1.1.7.3. Przyjmowanie propozycji

1.1.7.4. Słuchanie i świadomość

1.1.7.5. Opowiadanie

1.1.7.6. Komunikacja niewerbalna

1.2. Wiedza

1.2.1. Umiejętności skutecznej prezentacji

1.2.1.1. Sesja wprowadzająca

1.2.1.1.1. Analiza audytorium

1.2.1.2. Plan sesji i kospekt

1.2.1.2.1. Notatnik szkoleniowy

1.2.1.3. Miejsce szkolenia

1.2.1.4. Przybornik trenera

1.2.1.4.1. Flipchart

1.2.1.4.2. Rzutnik multimedialny

1.2.1.4.3. Walizka

1.2.1.5. Rozpoczęcie prezentacji

1.2.1.5.1. Przedstawianie się

1.2.1.5.2. Budowanie autorytetu

1.2.1.5.3. Cytaty

1.2.1.5.4. Ice breaker

1.2.1.5.5. Kontrakt

1.2.1.6. W trakcie prezentacji

1.2.1.6.1. Metody aktywizacji uczestników

1.2.1.6.2. Zbadaj poziom wiedzy

1.2.1.6.3. Przejścia między częściami wykładu

1.2.2. Kim jest trener?

1.2.2.1. Rola trenera

1.2.2.2. Funkcje szkoleniowe

1.2.2.3. Zakres wiedzy i umiejętności

1.2.2.4. Typy trenerów wg Townsenda

1.2.3. Miejsce szkolenia

1.2.3.1. Przygotowanie miejsca szkolenia

1.2.3.2. Sala szkoleniowa

1.2.3.2.1. Sposoby rozmieszczania miejsc

1.2.3.3. Szkolenie w miejscu pracy

1.2.4. Ocena efektywności szkolenia

1.2.4.1. Analiza treści szkolenia

1.2.4.2. Model Kirkpatricka

1.2.5. Planowanie i projektowanie szkoleń

1.2.5.1. Cel szkolenia

1.2.5.1.1. SMART

1.2.5.1.2. Plan osiągania celów

1.2.5.1.3. Lista celów

1.2.5.2. Ustalanie treści szkolenia

1.2.5.3. Rodzaje metod szkoleniowych

1.2.5.4. Ograniczenia czasowe

1.2.5.5. Formy szkoleń

1.2.5.5.1. Kursy

1.2.5.5.2. Warsztaty

1.2.5.5.3. Konferencje

1.2.5.5.4. Seminaria

1.2.6. Uczenie się

1.2.6.1. Bariery w uczeniu się

1.2.6.2. Style uczenia się

1.2.6.2.1. Cykl uczenia się Kolba

1.2.6.2.2. Alternatywny model uczenia się

1.2.6.2.3. Style uczenia się wg Mumforda i Honeya

1.2.6.2.4. Preferencje

1.2.6.3. Drabina kompetencji

1.2.6.4. Zespołowe uczenie się

1.2.6.4.1. Tworzenie zespołów

1.2.6.4.2. Integrowanie

1.2.6.4.3. Angażowanie w zespołowe uczenie się

1.2.6.5. Pamięć

1.2.6.5.1. Poziom zapamiętania

1.2.6.6. Motywacja

1.2.7. Sprzedaż i marketing usług szkoleniowych

1.2.8. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych RAPS

1.2.9. Proces grupowy

1.2.9.1. Nawiązywanie kontaktu i zbudowanie poczucia bezpieczeństwa

1.2.9.2. Tworzenie dobrej atmosfery pracy i uczenia się

1.2.9.3. Motywowanie i stymulowanie uczestników do uczenia się

1.2.9.4. Stymulowanie wymiany doświadczeń

1.2.9.5. Dostosowanie metod do dynamiki grupowej

1.2.9.6. Zarządzanie czasem podczas szkolenia

1.2.9.7. Reagowanie na konflikty w grupie