Samfundsfaglige begreber

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Samfundsfaglige begreber par Mind Map: Samfundsfaglige begreber

1. Demokrati

1.1. Folkestyre

1.2. Hvad kendetegner demokrati

1.3. Lovgivende, udøvende og dømmende magt

2. Parlamentarisme

2.1. Definition

2.2. Positiv og negativ parlamentarisme

3. Censur

3.1. Bedømme, vurdere

3.2. Ytringsfrihed