Zijn logopedisten tevreden over de behandeling met STAPP van PMA (acute/revalidatie of chronisch...

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Zijn logopedisten tevreden over de behandeling met STAPP van PMA (acute/revalidatie of chronische fase?) par Mind Map: Zijn logopedisten tevreden over de behandeling met  STAPP van PMA (acute/revalidatie of chronische fase?)

1. Andere apps

1.1. afasietherapie.nl

2. Beschikbare onderzoeken

2.1. therapie-effectstudie STAPP

2.2. Afasie anno 2020: van epidemiologie tot het gebruik van een taalapp in therapie van Elien de Cock, presentatie VVL-congres 20-03-2020

2.3. Zie informatielogboek

3. Tevreden, als:

3.1. INHOUD

3.1.1. als doel logopedische therapie bereikt wordt met minder tijd/geld

3.1.2. als de app volledig is: alle noodzakelijke, gewenste oefeningen staan erin

3.2. GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

3.2.1. de handleiding duidelijk is

3.2.2. als er een helpdesk is

3.2.2.1. als de helpdesk bereikbaar is

3.2.2.2. als de helpdesk snel antwoordt

3.2.2.3. als de helpdesk kan helpen

3.2.3. de app voor cliënten duidelijk is

3.2.4. snel gewenste oefeningen gevonden en geselecteerd kunnen worden

4. Logopedisten

4.1. hoeveel logopedisten gebruiken de app

4.2. zijn de gebruikers te bereiken?

4.3. waar zijn de gebruikers werkzaam?

4.4. hoe lang maken de logopedisten gebruik van deze app

4.5. ervaring app t.o.v. regulier therapiemateriaal

4.6. aanleiding aanschaf STAPP

5. Relevantie

5.1. maatschappelijke ontwikkelingen

5.1.1. toaname aantal ouderen

5.2. richtlijn afasie

5.2.1. Uit de richtlijn:

5.3. kennisagenda NVLF

5.3.1. personalised medicine

5.3.2. regeneratieve geneeskunde

5.3.3. Thema's kennisagenda NVLF:

5.3.3.1. Effectiviteit logopedisch handelen

5.3.3.1.1. kan mbv STAPP effectiviteit therapie gemeten worden?

5.3.3.1.2. is therapie mbv STAPP effectief?

5.3.3.2. Multi- en interprofessionele zorg voor mensen met logopedische stoornissen

5.3.3.3. Innovatie van logopedische handelen

5.3.3.3.1. telelogpedie

5.3.3.3.2. onderzoeksvraag 49: wat is het effect van een online oefenprogramma (zoals logoclicks) in vergelijking met usual care op het verbeteren van woordvindingsproblemen bij patiënten met afasie in de eerstelijnsbehandeling

6. PMA

6.1. gebruiksvriendelijk

6.2. app duidelijk?

6.3. oefeningen duidelijk?

6.4. zelfstandig of mbv mantelzorger

6.5. effect

6.5.1. volgens PMA

6.5.2. volgens mantelzorger

6.5.3. gemeten mbv test

6.6. in hoeverre beschikken PMA over iPad?

6.7. in hoeverre vormen cognitieve beperkingen agv hersenletsel een belemmering in het gebruik van STAPP?

6.8. frequentie oefenen?

7. Doel logopedische therapie bij PMA: optimaliseren van de communicatie tussen de PMA en zijn omgeving

8. Opdrachtgever

8.1. wie?

8.2. welke vragen heeft de opdrachtgever?

8.3. wanneer heeft het onderzoek voor de opdrachtgever toegevoegde waarde?

8.4. is er een mailbestand van gebruikers waarvan ik gebruik mag maken?