Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
PPA par Mind Map: PPA

1. Oblasti pôsobenia

1.1. Meranie a regulácia(všetky podstránky rovnaká štruktúra)

1.1.1. 2x obrázok

1.1.2. text 1 odstavec

1.1.3. bullet list

1.1.3.1. 6

1.1.4. Linky na príslušné referencie

1.1.4.1. 3x

1.1.4.1.1. Ikona

1.1.4.1.2. Referencia

1.1.5. Link na predchádzajúcu a nadchádzajúcu oblasť

1.2. Automatizované systémy riadenia

1.2.1. 2x obrázok

1.2.2. text 1 odstavec

1.2.3. bullet list

1.2.3.1. 7

1.2.4. Linky na príslušné referencie

1.2.4.1. 5x

1.2.4.1.1. Ikona

1.2.4.1.2. Referencia

1.2.5. Link na predchádzajúcu a nadchádzajúcu oblasť

1.3. Elektrické systémy

1.3.1. 2x obrázok

1.3.2. text 1 odstavec

1.3.3. bullet list

1.3.3.1. 10

1.3.4. Linky na príslušné referencie

1.3.4.1. 8x

1.3.4.1.1. Ikona

1.3.4.1.2. Referencia

1.3.5. Link na predchádzajúcu a nadchádzajúcu oblasť

1.4. Technické vybavenie diaľníc a tunelov

1.4.1. 2x obrázok

1.4.2. text 1 odstavec

1.4.3. bullet list

1.4.3.1. 15

1.4.4. Linky na príslušné referencie

1.4.4.1. 2x

1.4.4.1.1. Ikona

1.4.4.1.2. Referencia

1.4.5. Link na predchádzajúcu a nadchádzajúcu oblasť

1.5. Výroba rozvádzačov

1.5.1. 2x obrázok

1.5.2. text 1 odstavec

1.5.3. bullet list

1.5.3.1. 9

1.5.4. Linky na príslušné referencie

1.5.4.1. 1x

1.5.4.1.1. Ikona

1.5.4.1.2. Referencia

1.5.5. Link na predchádzajúcu a nadchádzajúcu oblasť

1.6. Informačne a telekomunikačné systémy

1.6.1. 2x obrázok

1.6.2. text 1 odstavec

1.6.3. bullet list

1.6.3.1. 6

1.6.4. Linky na príslušné referencie

1.6.4.1. 1x

1.6.4.1.1. Ikona

1.6.4.1.2. Referencia

1.6.5. Link na predchádzajúcu a nadchádzajúcu oblasť

1.7. Komplexná správa priemyselných areálov

1.7.1. 2x obrázok

1.7.2. text 1 odstavec

1.7.3. 3x bullet list

1.7.3.1. 2-5

1.7.4. Linky na príslušné referencie

1.7.4.1. 1x

1.7.4.1.1. Ikona

1.7.4.1.2. Referencia

1.7.5. Link na predchádzajúcu a nadchádzajúcu oblasť

1.8. Outsourcing energetiky

1.8.1. 2x obrázok

1.8.2. text 1 odstavec

1.8.3. bullet list

1.8.3.1. 5

1.8.4. Linky na príslušné referencie

1.8.4.1. 4x

1.8.4.1.1. Ikona

1.8.4.1.2. Referencia

1.8.5. Link na predchádzajúcu a nadchádzajúcu oblasť

1.9. Výstavba a rozvoj infraštruktúry v lokalite D1 Park Senec

1.9.1. 2x obrázok

1.9.2. text 1 odstavec

1.9.3. bullet list

1.9.3.1. 5

1.9.4. Linky na príslušné referencie

1.9.4.1. 1x

1.9.4.1.1. Ikona

1.9.4.1.2. Referencia

1.9.5. Link na predchádzajúcu a nadchádzajúcu oblasť

1.10. Servis a údržba

1.10.1. 2x obrázok

1.10.2. text 1 odstavec

1.10.3. bullet list

1.10.3.1. 4

1.10.4. Link na predchádzajúcu oblasť

2. Domov

2.1. Obraykovz slider

2.1.1. 1.Slide

2.1.1.1. Obrazok v pozadi

2.1.1.2. Linky

2.1.1.2.1. Kariera/benefity

2.1.1.2.2. Kariera/pracovne prilezitosti

2.1.2. 2.Slide = technológie pod kontrolou, interaktívny kruh

2.1.2.1. štúdie

2.1.2.2. vypracovanie projektov

2.1.2.3. dodávky

2.1.2.4. montáž

2.1.2.5. oživenie

2.1.2.6. servis

2.1.3. 3.Slide

2.1.3.1. Link na video

2.2. Oblasti pôsobenia = taby

2.2.1. Nadpis

2.2.2. Bullet list (z príslušnej podstránky v Oblasti pôsobenia)

2.2.2.1. 3-15 odrážok

2.3. Blog

2.3.1. Posledný príspevok

2.3.1.1. Obrázok

2.3.1.2. Nadpis

2.3.1.3. Úryvok z članku

2.3.1.4. Čítať viac = link na -blog

2.4. Aktuality

2.4.1. Posledný príspevok

2.4.1.1. Obrázok

2.4.1.2. Nadpis

2.4.1.3. Úryvok z aktuality

2.4.1.4. Čítať viac = link na /aktuality

2.5. Prečo PPA CONTROLL

2.5.1. 5 bodov

2.5.1.1. Nadpis

2.5.1.2. Krátky popis

2.5.1.3. Obrázok v pozadí

2.6. Naši klienti

2.6.1. horizontány slider s logami firiem

3. O nás

3.1. Kto sme

3.1.1. Popis spoločnosti

3.1.1.1. 4 odstavce textu

3.1.2. Prečo PPA

3.1.2.1. bullet list

3.1.2.1.1. 6 odrážok

3.1.3. Štruktúra spoločnosti

3.1.3.1. Materska spolocnost

3.1.3.1.1. Adresa

3.1.3.2. Štatutárne orgány

3.1.3.2.1. 10 mien

3.1.3.3. Organizačná štruktúra

3.1.3.3.1. 7 mien

3.2. Čo robíme

3.2.1. Pre koho robíme

3.2.1.1. 3 služby

3.2.1.1.1. 1 odstavec popis cieľovej skupiny

3.2.1.1.2. bullet list príkladov klientov

3.2.2. Oblasti pôsobenia

3.2.2.1. 3 odvetvia

3.2.2.1.1. nadpis

3.2.2.1.2. bullet list príkladov

3.2.3. Video

3.2.4. Predmet činnosti

3.2.4.1. 9 oblastí, zhodné s Oblasti pôsobenia

3.2.4.1.1. Ikona

3.2.4.1.2. Nadpis

3.2.4.1.3. Bullet list z príslušnej podstránky

3.3. História

3.3.1. vertikálny timeline s 7 eventami

3.3.1.1. Rok

3.3.1.2. Vetička texut

3.4. Manažérske systémy

3.4.1. 3 certifikáty

3.4.1.1. Obrázok

3.4.1.1.1. Pri kliku lighthouse gallery

3.4.1.2. Popis certifikátu - 1 odstavec

3.5. Ochrana osobných údajov

3.6. Dokumenty

3.6.1. Obchodné podmienky

3.6.2. Štandardy kvality

3.6.2.1. od roku 2014

3.6.2.2. každý rok 2 verzie=plyn,elektrina

3.6.3. Podmienky ochrany súkromia

3.6.4. Výročné správy

3.6.4.1. 2006-2013 jedna verzia

3.6.4.2. 2016-2019 dve verzie=sk,eng

3.6.5. Politiky PPA

3.6.5.1. 2 subory

3.6.6. Firemné oznamy

3.6.6.1. 4 subory

4. Dcérske spoločnosti

4.1. PPA ENERGO

4.1.1. Obrázok

4.1.2. Kratky popis = 2 riadky

4.1.3. Zameranie

4.1.3.1. Popis 1 riadok

4.1.3.2. 4 kategórie

4.1.3.2.1. Nadpis

4.1.3.2.2. Bullet list

4.1.4. Výroba rozvádzaačov

4.1.4.1. Bullet list s druhmi rozvádzačov

4.1.4.1.1. 9 odrážok

4.1.4.2. Taby s konkrétnymi rovádzačmi

4.1.4.2.1. 1

4.1.5. Link na pdf všeobecné obchodné podmienky

4.1.5.1. sk

4.1.5.2. en

4.1.6. Kontakt na firmu

4.1.6.1. riaditeľ

4.1.6.2. adresa

4.1.6.3. email

4.1.6.4. fax

4.1.6.5. tel

4.2. PPA INŽINIERING

4.2.1. Obrázok

4.2.2. Zameranie

4.2.2.1. Popis 1 veta

4.2.2.2. 4 kategóriie

4.2.2.2.1. nadpis

4.2.2.2.2. bullet list

4.2.3. Kontakt na firmu

4.2.3.1. riaditeľ

4.2.3.2. adresa

4.2.3.3. email

4.2.3.4. fax

4.2.3.5. tel

4.3. PPA Power DS

4.3.1. Obrázok

4.3.2. Kratky popis = 2 riadky

4.3.3. Popis 1 veta

4.3.4. 3 kategóriei

4.3.4.1. bulllet list

4.3.4.1.1. 2-4

4.3.5. Zameranie

4.3.5.1. bullet list

4.3.5.1.1. 9

4.3.6. Produkty a služby

4.3.6.1. Taby

4.3.6.1.1. Nadpis

4.3.6.1.2. Obsah(rich text) 4-10 odstavcov

4.3.7. Kontakt na firmu

4.3.7.1. riaditeľ

4.3.7.2. adresa

4.3.7.3. email

4.3.7.4. fax

4.3.7.5. tel

4.4. PPA Trade

4.4.1. Zameranie

4.4.1.1. bullet list so službami

4.4.2. Kratky popis = 2 riadky

4.4.3. Kontakt na firmu

4.4.4. Header sa úplne zmení

4.4.4.1. 10 kategórii produktov

4.4.4.1.1. Každá ma podkategórie max 16

5. Referencie

5.1. Obrázok, nadpis, vypísané podkategórie

5.2. Energetika

5.2.1. Jardové

5.2.1.1. Všetky projekty v kategórii

5.2.1.1.1. Obrázok

5.2.1.1.2. Nadpis

5.2.1.1.3. Úryvok z popisu

5.2.1.1.4. Celé link na detaily projektu

5.2.2. Tepelné

5.2.2.1. Všetky projekty v kategórii

5.2.2.1.1. Obrázok

5.2.2.1.2. Nadpis

5.2.2.1.3. Úryvok z popisu

5.2.2.1.4. Celé link na detaily projektu

5.2.3. Obnoviteľné

5.2.3.1. Všetky projekty v kategórii

5.2.3.1.1. Obrázok

5.2.3.1.2. Nadpis

5.2.3.1.3. Úryvok z popisu

5.2.3.1.4. Celé link na detaily projektu

5.2.4. Distribúcia energie

5.2.4.1. Všetky projekty v kategórii

5.2.4.1.1. Obrázok

5.2.4.1.2. Nadpis

5.2.4.1.3. Úryvok z popisu

5.2.4.1.4. Celé link na detaily projektu

5.2.5. Všetky

5.2.5.1. Všetky projekty v kategórii

5.2.5.1.1. Obrázok

5.2.5.1.2. Nadpis

5.2.5.1.3. Úryvok z popisu

5.2.5.1.4. Celé link na detaily projektu

5.2.5.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.3. Priemysel

5.3.1. Automobilový

5.3.1.1. Všetky projekty v kategórii

5.3.1.1.1. Obrázok

5.3.1.1.2. Nadpis

5.3.1.1.3. Úryvok z popisu

5.3.1.1.4. Celé link na detaily projektu

5.3.2. Stavebný

5.3.2.1. Všetky projekty v kategórii

5.3.2.1.1. Obrázok

5.3.2.1.2. Nadpis

5.3.2.1.3. Úryvok z popisu

5.3.2.1.4. Celé link na detaily projektu

5.3.2.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.3.2.2. Všetky projekty v kategórii

5.3.2.2.1. Obrázok

5.3.2.2.2. Nadpis

5.3.2.2.3. Úryvok z popisu

5.3.2.2.4. Celé link na detaily projektu

5.3.2.2.5. Všetky projekty v kategórii

5.3.3. Chemický

5.3.3.1. Všetky projekty v kategórii

5.3.3.1.1. Obrázok

5.3.3.1.2. Nadpis

5.3.3.1.3. Úryvok z popisu

5.3.3.1.4. Celé link na detaily projektu

5.3.3.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.3.4. Drevospracujúci

5.3.4.1. Všetky projekty v kategórii

5.3.4.1.1. Obrázok

5.3.4.1.2. Nadpis

5.3.4.1.3. Úryvok z popisu

5.3.4.1.4. Celé link na detaily projektu

5.3.4.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.3.5. Ostatný

5.3.5.1. Všetky projekty v kategórii

5.3.5.1.1. Obrázok

5.3.5.1.2. Nadpis

5.3.5.1.3. Úryvok z popisu

5.3.5.1.4. Celé link na detaily projektu

5.3.5.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.3.6. Všetky

5.3.6.1. Všetky projekty v kategórii

5.3.6.1.1. Obrázok

5.3.6.1.2. Nadpis

5.3.6.1.3. Úryvok z popisu

5.3.6.1.4. Celé link na detaily projektu

5.3.6.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.4. Infraštruktúra

5.4.1. Informačné systémy ďialníc

5.4.1.1. Všetky projekty v kategórii

5.4.1.1.1. Obrázok

5.4.1.1.2. Nadpis

5.4.1.1.3. Úryvok z popisu

5.4.1.1.4. Celé link na detaily projektu

5.4.1.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.4.2. Tunely

5.4.2.1. Všetky projekty v kategórii

5.4.2.1.1. Obrázok

5.4.2.1.2. Nadpis

5.4.2.1.3. Úryvok z popisu

5.4.2.1.4. Celé link na detaily projektu

5.4.2.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.4.3. ČOV

5.4.3.1. Všetky projekty v kategórii

5.4.3.1.1. Obrázok

5.4.3.1.2. Nadpis

5.4.3.1.3. Úryvok z popisu

5.4.3.1.4. Celé link na detaily projektu

5.4.3.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.4.4. Iné

5.4.4.1. Všetky projekty v kategórii

5.4.4.1.1. Obrázok

5.4.4.1.2. Nadpis

5.4.4.1.3. Úryvok z popisu

5.4.4.1.4. Celé link na detaily projektu

5.4.4.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.4.5. Všetky

5.4.5.1. Všetky projekty v kategórii

5.4.5.1.1. Obrázok

5.4.5.1.2. Nadpis

5.4.5.1.3. Úryvok z popisu

5.4.5.1.4. Celé link na detaily projektu

5.4.5.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.5. Služby

5.5.1. Správa priemyselných parkov a budov

5.5.1.1. Všetky projekty v kategórii

5.5.1.1.1. Obrázok

5.5.1.1.2. Nadpis

5.5.1.1.3. Úryvok z popisu

5.5.1.1.4. Celé link na detaily projektu

5.5.1.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.6. Výroba rozvádzačov

5.6.1. Všetky projekty v kategórii

5.6.1.1. Obrázok

5.6.1.2. Nadpis

5.6.1.3. Úryvok z popisu

5.6.1.4. Celé link na detaily projektu

5.6.1.4.1. Hlavný obrázok

5.6.1.4.2. Carousel s detailnými obrázkami

5.6.1.4.3. Nadpis

5.6.1.4.4. Dlhý popis(rich text)

5.6.1.4.5. Možnosť zieľať článok

5.6.1.4.6. Link na 5 suvisiacich projektov

5.6.1.5. Všetky projekty v kategórii

5.6.1.5.1. Obrázok

5.6.1.5.2. Nadpis

5.6.1.5.3. Úryvok z popisu

5.6.1.5.4. Celé link na detaily projektu

6. Aktuality

6.1. Obrázok

6.2. Zoznam aktualít

6.2.1. Obrázok

6.2.2. Nadpis

6.2.3. Úryvok z článku

6.2.4. Celé= link na aktualitu

6.2.4.1. na stŕanke sidebar s najnovšími článkami

6.2.4.1.1. Nadpis

6.2.4.1.2. Obrázok

6.2.4.2. Hlavný obrázok(neni povinný)

6.2.4.3. Nadpis

6.2.4.4. Obsah(rich text)

6.2.4.4.1. Môže obsahovať obrázky

6.2.4.5. Linky na predošlý a ďalší článok

7. Blog

7.1. Obrázok

7.2. Zoznam článkov

7.2.1. Obrázok

7.2.2. Nadpis

7.2.3. Úryvok z článku

7.2.4. Celé=link na článok

7.2.4.1. na stŕanke sidebar s najnovšími článkami

7.2.4.1.1. Nadpis

7.2.4.1.2. Obrázok

7.2.4.2. Hlavný obrázok(neni povinný)

7.2.4.3. Nadpis

7.2.4.4. Obsah(rich text)

7.2.4.4.1. Môže obsahovať obrázky

7.2.4.5. Linky na predošlý a ďalší článok

8. Kariéra

8.1. Prečo u nás

8.1.1. 2x obrázok

8.1.2. Text 2 odstavce

8.1.3. Vzjadrenia zamestnancov

8.1.3.1. Citáty 5 zamestnancov

8.1.4. Link na dotazník

8.1.4.1. Na zaradenie do výberového konania = kvázi online životopis

8.1.4.1.1. Polia

8.2. Pracovné príležitosti

8.2.1. 2x obrázok

8.2.2. Text 2 odstavce

8.2.3. Link na forumár o kariére

8.2.4. Tabuľka voľných pracovných pozícii

8.2.4.1. Podstránka ponuky

8.2.4.1.1. ikony

8.2.4.1.2. Informácie o pracovnom mieste

8.2.4.1.3. požiadavky atď.

8.2.4.1.4. Link na pdf s ponukou

8.2.4.1.5. Link na predošlú a ďalšiu ponuku

8.2.4.1.6. Sidebar s výpoveďami zamestnancov

8.3. Študentská odborná prax

8.3.1. 2x obrázok

8.3.2. Text 2 odstavce

8.3.3. Linky na ponuky praxe

8.3.3.1. Ponuka

8.3.3.1.1. Text

8.3.3.1.2. Stiahnut PDFko ponuky

8.3.4. Link na formular, pdoobny ako na pracovnych ponukach

8.4. Beneity

8.4.1. 2x obrázok

8.4.2. 5 tabov

8.4.2.1. bullet list s výhodami v danej kategórii

8.5. Kontakty

8.5.1. 2x obrázok

8.5.2. Linkz na email 2x

8.5.3. Link na telefón 2x

9. Kontakt

9.1. Kontakty na vyššie pozície vo firme

9.1.1. 6 kontaktov = tel, fax, email

9.2. Kontakty na dcérske spoločnosti + ich pobočky

9.2.1. cca 20 adries

9.3. Adresy zahraničných pobočiek

9.3.1. 4 adresy