Ongedocumenteerden

COVID-19

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Ongedocumenteerden par Mind Map: Ongedocumenteerden

1. Landelijk informatie- en adviespunt over de zorg aan ongedocumenteerden = LAMPION

2. Illegale migranten met psychische problemen

3. Zo leven illegalen in Nederland in coronatijd

4. Wie beschermt vluchtelingen in de coronacrisis? - OneWorld

5. Cijfers

5.1. Onbekend. Schatting 60.000-130.000

5.1.1. Veel hiervan zijn (uitgeprocedeerde) asielzoekers

6. Gezondheid

6.1. Zware psychische problematiek komt vaker voor

7. Mensenrechten

7.1. eerstelijnszorg: zorg verleend door huisartsen, verloskundigen, kraamzorg, apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten en laboratoriumonderzoek;

7.2. AWBZ-zorg: geindiceerde gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg

7.3. tweedelijnszorg: zorg verleend door ziekenhuizen, revalidatiecentra en ambulances;

8. Financiële situatie

8.1. Geen zorgverzekering en zorgtoeslag

8.2. Tandarts zelf betalen

8.3. Geen bijslag/uitkering/ander financieel hulp vanuit de overheid

8.4. Vaak geen vaste verblijfplaats/dakloos

8.5. Centraal administratiekantoor: een financieringsregeling waar professionals in de zorg een beroep op kunnen doen als een ongedocumenteerde patiënt niet kan betalen

8.6. Minder inkomsten sinds COVID-19 situatie

9. Sociaal/pyschologisch

9.1. Vaak onzeker werk, nu met de crisis helemaal

10. Ethiek

10.1. Dokters van de wereld hebben hun spreekuren uitgebreid en zijn op meer plekken

10.2. Meer noodopvang bijv. in een sporthal

11. Politiek

11.1. Er zijn vanuit de politiek zijn er niet echt maatregelen genomen