Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
CARACTERUL par Mind Map: CARACTERUL

1. NOȚIUNI

1.1. Variabila ascunsă a personalității

1.2. cea mai înaltă și sintetică formațiune în planul personalității

1.3. date interne, cognitive, afective, voluntare, conduitele și întreaga experineță de viață - profil psiho-moral al omului

1.4. în sens larg: schema de organizare a profilului psihomoral al individului prin prisma unor norme, criterii etice (Zlate, 2000)

1.5. în sens restrâns: ansamblul format de atitudini și trăsături care arată cum ceilalți se raportează la cei din jur, la propria persoană (Zlate, 2000)

2. Caracter vs Temperament

2.1. Temperamentul dă forma vieții psihice, energia și dinamismul ei, iar caracterul dă conținuturile și elementele ei de valoare

2.2. temperamentul este înnăscut, iar caracterul se formează în copilărie și adolescență

2.3. temperamentul este neutru, adică nu este influențat de conștiință și decizii, iar caracterul este influențat de conștiință

2.4. învățarea socială are un rol minimal în formarea temperamentului, dar unul considerabil în formarea caracterului

2.5. caracterul este instanța de control și verificare a temperemantului 3

3. Caracter vs Aptitudini

3.1. aptitudinea este un sistem operațional eficient care se investește în activitate și care evalueaza dupa rezultatele obținute, iar caracterul se refera la atitudinea față de diferite laturi ale realitatii (Lupșa, 2005)

3.2. între aptitudini și caracter - relații discordante și concordante, care pot să conducă la stoparea dezvoltării (Lupșa, 2005)

4. alăctuit din 2 segmente (Levitov,1962)

4.1. segment orientativ: îmbină componenta cognitivă și motivațional-afectivă, fiind mai dezvoltată de cât cea efectoare (vorbe)

4.2. segment efector: cuprinde mecanismele voluntare, fiind elementul cheie al al psihicului persoanei (fapte)

5. invariatul caracterului: ATITUDINEA

5.1. are întodeauna un obiect de referință

5.2. un grad mai mare de generalitate

5.3. sunt polarizate (pro și contra)

5.4. COMPONENTE

5.4.1. cognitivă (gânduri, credințe)

5.4.2. afectivă (simțiri, trăiri, emoții)

5.4.3. acțională (voința)

5.5. formate prin condiționare clasică, operantă, autopercepție sau expunere prelungită la obiectul ei

5.6. modul în care individul se orientează la ceva

5.7. expresia ei verbală - opinia

5.8. tipuri de atitudini (manual)

5.8.1. față de ceilalți oameni - respect, stimă

5.8.2. față de sine - orgoliu, modestia

5.8.3. față de activitate - lenea, hărnicia

5.8.4. față de natură

5.8.5. culturale

6. VALORILE

6.1. interesul pentru un obiect

6.2. a fi iubit - valoarea supremă, iar pierderea valorii - depresie

6.3. se construieste permanent prin raportarea la lume

6.4. dezvoltarea valorilor le transformă în principii sau idealuri, de unde rezultă sistemul de valori al individului

6.5. tipuri de valori

6.5.1. bilogice: sănătatea

6.5.2. economice: posesiunea

6.5.3. morale: onoarea

6.5.4. religioase

6.5.5. estetice

7. CARACTERISTICI

7.1. Unitatea de caracter

7.2. expresivitatea

7.3. originalitatea

7.4. bogăția

7.5. statornicia

7.6. plasticitatea

7.7. tăria

8. MODELE

8.1. supraeul psihanalitic

8.1.1. judecătorul suprem

8.1.2. conștiința morală, autoobservarea și formarea idealurilor

8.1.3. moștenitorul complexului Oedip

8.1.4. interiorizarea exigențelor și interdicțiilor parentale

8.2. balanței caracteriale

8.2.1. atitudinile sunt contructe polare (Kelly)

8.2.2. mecanismul psihologic al formări caracterului (lupta contrariilor)