Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Zwerfaval par Mind Map: Zwerfaval

1. Naast de impact op het milieu en de irritatie, is zwerfafval ook nog eens enorm zonde. Al die eenmalige koffiekopjes, plastic flesjes en blikjes bestaan uit grondstoffen die we nog prima hadden kunnen hergebruiken

2. Plastic soep

2.1. Door de plastic soep worden zee-dieren bedreig met het leven.

2.1.1. Een deel van het zwerfafval wordt opgeruimd. Maar het deel dat niet wordt opgeruimd blijft achter op het land of belandt via rivieren en wind in zee

3. Over volle prulle bakken

3.1. Door de overvolle prullenbakken is het aantrekelijk voor vogels om er iets uit te pakken en dat het afval zo weer op de grond terecht komt

4. Ons afval

4.1. in een huishouden zijn er verschillende soorten afval zoals kartonnen-dozen tot bananenschilen wat in onze ondergrondse container Verdwijnt

5. Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn, bijvoorbeeld op straat, in de berm, op het strand of in natuurparken.

6. De hoeveelheid zwerfafval die jaarlijks vrijkomt wordt geschat op 50.000 ton