Lò luyện Content

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Lò luyện Content par Mind Map: Lò luyện Content

1. BÀI 1: TÓM TẮT SÁCH

1.1. Bài 1 - Ngày 1

1.1.1. 0-Mẫu -63 Nguyên tắc Marketing sát thủ: https://sachhoc.com/63-nguyen-tac-marketing-sat-thu

1.1.1.1. https://drive.google.com/open?id=19aKB5X9eGQ-BpjXIVvCMgERyonlDiXWF

1.1.2. 1- Câu chuyện của tôi trong ngành quảng cáo và khoa học: https://sachhoc.com/marketing/cau-chuyen-cua-toi-trong-nganh-quang-cao-khoa-hoc-quang-cao.

1.1.2.1. Tóm tắt - Câu chuyện của tôi trong ngành quảng cáo & Khoa học quảng cáo

1.1.2.1.1. 1.1 CÂU CHUYỆN CỦA TÔI TRONG NGÀNH QUẢNG CÁO

1.1.2.1.2. 1.2 KHOA HỌC VỀ QUẢNG CÁO

1.1.3. 2- Thung lũng Silicon - Những bí mật marketing chưa từng được tiết lộ: https://sachvui.com/…/thung-lung-silicon-nhung-bi-mat-marke…

1.1.3.1. Tóm tắt Thung Lũng Silicon - Những Bí Mật Marketing Chưa Từng Được Tiết Lộ

1.1.3.1.1. 1- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG SIÊU TĂNG TRƯỞNG

1.1.3.1.2. 2- CÁC GỢI Ý CHO CHIẾN LƯỢC

1.1.4. 3- Đảo chiều: https://sachvui.com/ebook/dao-chieu-marty-neumeier.1586.html

1.1.4.1. Đảo-Chiều_LeLy.xlsx

1.1.5. 4- Tăng tốc bán hàng bằng spin: https://sachvui.com/…/tang-toc-ban-hang-bang-spin-neil-rack…

1.1.5.1. Tóm tăt tăng tốc bán hàng bằng SPIN

1.1.6. 5- Marketing truyền miệng: https://sachvui.com/…/marketing-truyen-mieng-andy-sernovitz…

1.1.6.1. Tóm tắt cuốn Marketing Truyền Miệng

1.1.7. 6- Vua bán lẻ: https://sachvui.com/…/vua-ban-le-willard-n-ander-neil-z-ste…

1.1.7.1. Vua bán lẻ

1.2. Bài 1- Ngày 2

1.2.1. 7- Phương pháp tiếp cận khách hàng thành công Phương Pháp Tiếp Cận Khách Hàng Thành Công: https://sachhoc.com/marketing/phuong-phap-tiep-can-khach-hang-thanh-cong?fbclid=IwAR2w5120spwN5vBs7q9t_8Eea3ef6uuLgme1TcBh3buDoNinlbj_6Oe0LZs

1.2.1.1. Tóm tắt - Phương pháp tiếp cận khách hàng thành công

1.2.2. 8- Nghệ thuật chinh phục khách hàng: Tải ebook Nghệ Thuật Chinh Phục Khách Hàng

1.2.2.1. Ngh___-thu___t-chinh-ph___c-kh__ch-h__ng-_-LeLy.xlsx; filename= UTF-8''Nghệ-thuật-chinh-phục-khách-hàng-_-LeLy.xlsx

1.2.3. 9- Marketing du kích trong 30 ngày: Marketing du kích trong 30 ngày

1.2.3.1. MARKETING Du Kích

1.2.4. 10- Nghệ thuật bán hàng bậc cao: [PDF] Nghệ thuật bán hàng bậc cao - Zig Ziglar

1.2.4.1. File tóm tắt Nghệ thuật bán hàng bậc cao

1.2.5. 11- Nghệ thuật câu like: Nghệ thuật câu Like - Ann Handley, C. C. Chapman

1.2.5.1. Nghệ thuật "câu" Like

1.3. Bài 1 - Ngày 3: Kinh điển và Tinh hoa

1.3.1. 12- Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng: [PDF] Quảng Cáo Và Tâm Trí Người Tiêu Dùng

1.3.1.1. Tóm tắt - Quảng cáo và Tâm trí người tiêu dùng

1.3.2. 13- Định vị cuộc chiến tâm trí khách hàng: [PDF] Định Vị - Cuộc Chiến Giành Tâm Trí Khách Hàng

1.3.2.1. Định-Vị_Lê-Lý.xlsx

1.3.3. 14- Quảng cáo theo phong cách Ogilvy: Quảng Cáo Theo Phong Cách Ogilvy | Đọc Truyện - Đọc Sách Miễn Phí

1.3.3.1. Quảng cáo theo phong cách Oglivy

1.3.4. 15- Kotler - Bàn về tiếp thị: Kotler - Bàn về tiếp thị | Đọc Truyện - Đọc Sách Miễn Phí: https://drive.google.com/file/d/1KkypPsaaa6mALPwzXGp509rPF4KwUpfh/view?fbclid=IwAR3g7p2grgnAv1JKr585Fx9R3az3QVDF8SMkxXOwAkNQXIm2ywBTwYyvVHE

1.3.4.1. KOTLER BÀN VỀ TIẾP THỊ

1.3.5. 16- Những chiêu tiếp thị ngược đời: http://sachvui.com/ebook/nhung-chieu-tiep-thi-nguoc-doi-stephen-brown.1828.html?fbclid=IwAR2MC34GpheGG8evbooDoQ65LU80dVbQBj2NY8N12szFYFeCs9jG4G2Li3E

1.3.5.1. Những chiêu tiếp thị ngược đời

1.4. Bài 1 - Ngày 4: Content Tư Duy

1.4.1. 17- Tư duy như một ông chủ lớn - Từ tốt đến vĩ đại Từ Tốt Đến Vĩ Đại | Đọc Truyện - Đọc Sách Miễn Phí

1.4.1.1. Tóm tắt - Từ tốt đến vĩ đại

1.4.2. 18- Tư duy như một triết gia kinh tế hài hước - Sự Thật Bi Hài Về Thế Giới Kinh Doanh | Đọc Truyện - Đọc Sách Miễn Phí

1.4.3. 19- Tư duy đầu tư như một chuyên gia đen tối - Đánh Bại Phố Wall | Đọc Truyện - Đọc Sách Miễn Phí

1.4.3.1. Đánh bại phố Wall

1.4.4. 20- Tư duy như một chuyên gia chính thống - Đầu Tư Vào Vàng | Đọc Truyện - Đọc Sách Miễn Phí

1.4.4.1. Cuốn Sách Đầu Tư Vào Vàng

1.4.5. 21- Tư duy như một nhà lãnh đạo - sáng lập - Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi | Đọc Truyện - Đọc Sách Miễn Phí