Principiile activitatii de consiliere educationala

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Principiile activitatii de consiliere educationala par Mind Map: Principiile  activitatii de consiliere educationala

1. Modulul “Consiliere educațională“ are drept scop dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a utiliza tehnici de consiliere educațională pentru a sprijini invăţarea şi obţinerea succesului pentru toţi elevii.

1.1. centrarea pe explorarea resurselor personale ale elevilor;

1.2. integrarea abilităților de comunicare și relaționare în managementul clasei și al situațiilor de risc;

1.3. integrarea abilităților de comunicare și relaționare în managementul clasei și al situațiilor de risc;

2. Prin consiliere educaţională profesorul îi poate ajuta pe elevi:  să se cunoască şi să se înţeleagă pe sine, să-i cunoască şi să-i înţeleagă pe ceilalţi;  să se accepte pe sine şi să-i accepte pe ceilalţi aşa cum sunt, să dezvolte un nivel ridicat de acceptare necondiţionată;  să fie creativi, spontani şi autentici în relaţiile cu ceilalţi  să pună accent pe ceea ce simt, pe modul în care se raportează la ceea ce li se întâmplă,  să-şi dezvolte capacitatea de a face faţă problemelor, de a formula strategii rezolutive.

3. Tehnica stingerii comportamentelor nedorite Comportamentele învăţate de individ au tendinţa de slăbi şi de a dispărea în timp, dacă nu sunt întărite corespunzător. Acest fenomen este mai frecvent mai ales în situaţiile în care ele au fost întărite involuntar de alte persoane.

4. Întărirea prin feedback sau consecinţe naturale Ori de câte ori copilul va dezvolta comportamente dezirabile, dumneavoastră trebuie să aveţi grijă să confirmaţi acest lucru prin cuvinte laudative, de ex.,„e foarte bine”, „felicitări”, „îmi place cum ai făcut acest lucru”.

5. Consolidarea unui comportament După ce v-aţi asigurat că un comportament a fost învăţat, veţi utiliza tehnici de consolidare a lui precum: recompensa şi controlul mediului.

6. Recompensa - este metoda prin care poate fi crescută frecvenţa sau durata unui comportament, mărind probabilitatea de repetare a acestuia.